En "utposning" på 15x5 cm som ikke lege og MR ser?

Spørsmål

Har en utposning i perineum som har vært der i 2 år. Den har ikke forandret seg. Har tatt MR og vært hos lege. Ingen funn. Legen visste ikke hva det var. Utposningen er myk som et brokk. Størrelse ca: 15 x 5 cm. Stort ubehag ved å sitte på sykkelsete. Har forsøkt å søke på nettet, men finner bare perinealbrokk hos hunder. Finnes det noen behandling, og hvor er ekspertisen på dette??

Svar

Hei.

Dette synes jeg er vanskelig å forstå, og jeg må tenke litt høyt sammen med deg:

Dersom MR og lege ikke finner noe som helst i perineum hos deg, så må en jo virkelig stille spørsmålet om der faktisk er "noe" der, eller om det eventuelt kun er normale kroppsstrukturer hos deg, som du tolker i retning av en utposning. Ikke misforstå, -jeg sier overhodet ikke at du innbiller deg noe eller noe i den gaten, men det er meget, meget vanlig at man ser et eller annet på kroppen sin, som i egne øyne ser "uvanlig" ut, og som man så tolker i en eller annen retning. Da er det riktig å gå til lege for å finne ut hva det er, eller om det er noe, og det har du gjort.

Et MR-bilde ville jo ha faktisk med sikkerhet ha vist hva det enn måtte være, inklusiv en "utposning", og siden ikke bildet viser noe som helst, så er det meget, meget vanskelig å tenke seg at det faktisk er "noe" der, det du ser, annet enn at det er en normal del av kroppen din, og ikke en sykdom eller medisinsk tilstand.
Og legen din ser heller ingen utposning. Du beskriver at den er ca 15x5 cm. Noe så stort er det jo aldeles umulig for en lege å ikke se, så når legen din heller ikke finner noe / ser noe, så taler jo det sterkt i retning av at der ikke er noen utposning eller noe som helst annet der, og at det må handle om at du feiltolker "noe" med kroppen din som har størrelse 15x5 cm. Er ikke det sånn cirka størrelsen på området perineum? Kanskje du bare er "naturlig noe hoven", oppsvulmet, der??

Du spør så om der finnes noen behandling. Hvis ikke dette er en reell medisinsk tilstand, hvilket vi må tenke siden MR-bildet og legeundersøkelsen ikke viser noe, og kun din subjektive oppfatning av denne delen av kroppen din, så skal det selvfølgelig ikke behandles. En kan ikke behandle noe som ikke lar seg påvise med MR-bilde og legeundersøkelse.

Du spør også etter "ekspertise" på dette. Igjen blir det samme innvending som ovenfor: Det virker jo som forklart ovenfor at dette ikke er noe som helst, og da er det ikke mulig å snakke om "ekspertise", siden det ikke går an å være ekspert / spesialist på noe som ikke lar seg påvise objektivt.

Men dette virker altså meget, meget merkelig på meg, og det er vanskelig for meg å tolke det på annen måte enn slik jeg her har prøvd å forklare deg. Du må for enhver pris ikke mistolke meg og tror at jeg mener du innbiller deg ting e.l., for du ser jo faktisk det du ser, og du måler det faktisk også. Men siden MR og legeundersøkelse ikke kan se det samme som du ser, så er det nesten umulig å se for seg andre forklaringer her, enn dette med at det å være en normal del av kroppen din, som du tolker i retning av en "utposning".
Jeg synes det er veldig viktig at du får klarhet i dette, så du får lagt det fra deg, så mitt meget gode råd til deg er følgende:
Oppsøk fastlege igjen, ta med utskrift av spørsmål og svar her, og la legen lese dette og undersøke deg påny, og så spør du legen direkte om det er slik jeg sier her.

Alt jeg har skrevet her, er forøvrig under forbehold om at her er noen annen informasjon som ikke jeg vet om, og som ville satt saken i et annet lys om jeg visste det.

Jeg håper at jeg har klart å forklare hvordan jeg tenker her, og at du vil ha nytte av oppklaringen. Ha det bra!