Dør alle som får SARS?

Spørsmål

Dør alle som får SARS? Skal til New York i Juni, og til Spania i Juli. Burde jeg avlyse?
Redd

Mann, 17 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Utfra de ferskeste tallene ser det ut til at 6% av dem som får SARS dør, men dette tallet er usikkert. For det første kan det hende at mange av dem som er syke fortsatt kommer til å dø. For det andre kan det hende at mange av dem som har fått diagnosen SARS i virkeligheten har hatt en annen luftveisinfeksjon, og så overlevet den, dette vil bli avklart når man får gjort antistofftest på alle de overlevende. På den annen side kan det hende at mange av dem som blir smittet ikke får nevneverdige symtomer, og SARS derfor aldri blir mistenkt. Det gjelder de fleste andre infeksjoner, at dødeligheten blant diagnostiserte tilfeller er mye høyere enn den totale dødeligheten. Det er altså store usikkerhetsfaktorer, som virker i forskjellige retninger.

Det alle er enige om er likevel at langt de fleste som får SARS overlever og blir friske igjen.

Når det gjelder om du bør avlyse reisene er det altfor tidlig å si noe om det. Her ville jeg følge anbefalingene til WHO og norske helsemyndigheter. Jeg har laget en link fra min webside til Folkehelseinstituttets nyhetsbrev om SARS. URL-adressen er: http://www.fhi.no/tema/smittevern/sars/