Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Disseksjon av pulsårer.

Spørsmål

Hei Jeg hadde for ca ett år siden en akutt hendelse med meget sterk halsvidig nummenhet etterfulgt og etter ett halvt år og feildiagnose som drypp, ble det funnet 2 små synkrone lesjoner i ryggmargen som nå er utredet. Årsaken er delvis usikker, men det kan ikke utelukkes hverken infeksjon /virus, men trolig er det etter et vaskulær iskemi, kanskje småkar disseksjon, mindre trolig kompresjonsskade. Hjerte og halspulsårer er grundig undersøkt med ultralyd (også med svelget slange) og ingenting funnet feil i blodårer i de undersøkelsene. Det ble tatt ryggmargsprøve og alt der var normalt. Jeg har alltid vært meget fysisk aktiv(et fysisk yrke), aldri røyket og har ikke høyt, men heller lavt blodtrykk. De har funnet 120 SSA (antistoff) i blodprøve og jeg har derfor vært til utredning for autoimmun bindevesykdom, Lupus og Sjøgrens, men det er ikke funnet kliniske funn som støtter noen av disse diagnosene. De har også målt antafosfolipider knyttet til en form for Lupus og årsak til iskemi, men her var det heller ingen funn. Jeg har grenselavt men jevnt lavt nivå av hvite blodlegemer og de har funnet i noe blodutstryk at jeg har en form for mutasjon på TCR reseptorene, men har fått beskjed om at de mente det ikke var noe å følge opp videre. Jeg har blitt engstelig av alle disse nestenfunnene og forklaringene og når jeg finner noe rart blir jeg veldig redd. Nå har jeg funnet at både på høyre og venstre underarm er det som om arteriene ett forskjellig sted på hver arm, på en måte står litt ut og er veldig synlige og liksom litt harde og større. Jeg kan se pulsdunkingen og har lest om aneurisme og lurer på om dette med synlige små deler av arterier på underarmen er vanlig eller om dette er sykdomstegn som kan knyttes til den vaskulære hendelsen, disseksjon av kar i ryggmargen. Er dette normalt?Jeg håper jo at slike synlige deler av årer ikke er unormalt slik at jeg ikke er en tikkende bombe for iskemi/blodpropp/disseksjon i arterier i ryggmarg/hjerne/mage/hjerte?

Kvinne 54
Svar

Hei !

Du hadde for et år siden sterk halvsidig nummenhet og deretter fikk du diagnosen "drypp".  Man fant to forandringer i rygmargen din, der man ikke har kunnet gi en nøyaktig diagnose. Man antar at det trolig skyldes en sjiktning av de små arteriene som går til ryggmargen, og som dermed kan tettes ved denne sjiktningen, og gi for lite blod til ryggmargen, som igjen gir et infarkt. Du er grundig utredet, uten at man har fått en nøyaktig diagnose. Slik jeg leser det du skriver om utredninger og funn, så er det slik at man ikke har funnet en sikker forklaring på hvorfor du har fått disse symptomene. Du har derimot blitt behandlet med blodfortynnende i form av Persantin retard og kolesterolsenkende legemidler. Jeg er enig med både nevrologen og din fastlege at disse legemidlene kan avsluttes ut fra det du skriver i tilleggsopplysninger. Man har ut fra de opplysningene du gir ikke kunnet påvise  karsykdom hos deg, og du har et normalt kolesterol. Du har lagt ved to bilder, der det ene bildet viser to vener, som er tydelige. Du har en tynn arm, slik at det er mulig at pulsen fra underarmsarteriene dine kan bli mediert til disse. Den siste "kulen", har jeg vanskelig å se på bildet, men dersom du er redd for at det skal være en utposning (Aneurisme) på en pulsåre (arterie), så kan man  lett undersøke dette med ultralyd, og samtidig se på om du har noen tegn til utposninger på hovedpulsåre , og pulsårene til underekstremitetene dine. For å se på pulsårene i brystkassen din må man gjøre en CT-undersøkelse. 

De forandringene du har på underarmene er nok normale, og kan ikke forbindes med din ryggmargsskade. Disseksjoner  skyldes svakheter i åreveggen som kan ha underliggende bindevevssykdom som forklaring. Du er utredet for dette, og man har ikke funnet dette hos deg. I slike utredninger vil det alltid være "nesten funn". Disse "nesten funnene" er derimot ikke sikre funn og kan dermed danne grunnlaget for en diagnose. Det er uvanlig med disseksjoner i de små pulsårene til ryggmargen. Det mest vanlige er at man får blodpropper fra kalk eller forandringer i hovedpulsåren, og slik jeg har forstått det er du utredet for dette og alt er funnet normalt. I og med at man mener at det er en vaskulær årsak så er du satt på Albyl-E. Albyl-E beskytter ikke mot disseksjon, men mot blodpropp dannelse, slik at man har tatt høyde for dette når man har behandlet deg. Jeg forstår din uro for at noe kan hende igjen siden man ikke har gitt deg en sikker diagnose, men disse forandringene du beskriver i din ryggmarg er veldig lokaliserte, og dermed er det sannsynlig at det skyldes en og samme tilstand og ikke en systemsykdom. 

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-