Depresjon og selvskading

Spørsmål

Jeg sliter med angst og depresjoner. Har vært hos lege og han henviste meg videre til ungdomsanstalen i Buskerud. (her jeg bor!)
De sa jeg ikke behøvde innleggelse,men ville heller prøve litt lenger med å være hjemme! Jeg sliter så fryktelig med selvskading,armer,ben og bryst. (har nylig sydd 50 sting)
Selv føler jeg at jeg trenger komme meg bort,evn innleggelse! jeg BAD dem om det!! innser jeg trenger akutt hjelp før det går galt! Er redd jeg skal kutte for dypt en gang! jeg trenger hjelp!!!
Hva skal jeg gjøre og hvor skal jeg henvise meg hen?! Og hvorfor vil de ikke hjelpe meg etter mine ønsker?!?!

Hilsen deprimert jente..

Relevante sykdommer/medisiner: Har gått på Cipramil, 20 mg, i 2 år,sluttet med denne da den ikke viste positiv effekt på meg lengre. Går nå på Efexor Depot, 150 mg..

Kvinne, 17 år

Svar

Hei

Du tar opp mange alvorlige tema i spørsmålet ditt, og det er tydelig at du er i en situasjon som føles svært fortvilende for deg.
Det er nok dessverre slik at mennesker som sliter med psykiatriske lidelser ofte føler at de stanger hodet i veggen og ikke får den hjelpen de trenger. Heldigvis er det de siste årene blitt satset stort på psykiatrien så situasjonen er nok på bedringens vei.
Noe av det som gjør psykiatri så vanskelig er at det her dreier seg om sykdommer og plager fra et organ som vi vet ganske lite om, nemlig hjernen. I tillegg er vi mennesker veldig forskjellige og vi reagerer dermed ikke likt på ting. Mens en person med for eksempel depresjon kan ha veldig god effekt av behandling hos en psykolog vil en annen kanskje trenge flere medisiner for å bli bedre eller frisk.
Du forteller selv at du sliter veldig med selvskading, dette er også et ganske vanlig symptom hos mennesker med psykiske plager. Grunnen til at noen skader seg selv er ikke helt klar, det varier nok også sterkt fra person til person. Mange forteller at det gir dem et punkt å plassere smertene som de hele tiden føler inne i seg selv, det blir et håndfast bevis på at man har det vondt. Andre igjen bruker selvskading for å få oppmerksomheten vekk fra de vonde tankene man har i en depresjon og over på de mer fysiske smertene som kommer når man kutter seg eller på andre måter skader seg selv.

I spørsmålet ditt sier du at du er redd og at du trenger hjelp. Det er helt klart at med de plagene du har du behov for og har rett til hjelp fra helsevesenet. Siden du er 17 år så faller du fremdeles inn under Barne- og Ungdomspsykiatrien, innenfor dette finnes der mange tilbud som varierer noe fra fylke til fylke. Hvilket tilbud som finnes i ditt fylke vet nok fastlegen din mer om en meg, han har jo som jeg forstår allerede henvist deg til et slikt tilbud. På slutten av svaret mitt her finner du noen adresser til andre organisasjoner som har lang erfaring i å hjelpe mennesker med psykiske plager, flere av disse drives av personer som selv har vært og er i kontakt med psykiatrien. Disse kan også hjelpe deg til å finne et tilbud som passer for deg.

Du skriver også at du selv ønsker innleggelse og at du føler at du trenger å komme deg bort, men at man ved Ungdomsanstalten i Buskerud mente du ikke trengte innleggelse. Dette er ofte et vanskelig spørsmål. At du trenger og har krav på behandling og oppfølgning er helt klart ut ifra det du forteller om i spørsmålet ditt, spørsmålet er selvfølgelig hvilken behandling som vil passe best for deg. Dette kan nok ikke jeg svare på siden jeg vet for lite om den situasjonen du er i, men jeg kan nevne noen viktige punkter.

For det første går jeg ut ifra at du har fått tilbud om polikliniske timer ved ungdomsanstalten eller ved et annet behandlingssted, dette vil si at du ikke er innlagt men følger et fast behandlingsopplegg med en fast lege eller psykolog. Hvis du ikke har fått et slikt tilbud bør du ta det opp med din fastlege og eventuelt henvises på nytt. Et slikt opplegg er ofte svært bra og det er mange som har veldig god hjelp av det.
I en slik behandling er det viktig at man får en behandler (lege eller psykolog) som man stoler på, det betyr ikke at man alltid vil være enige om ting, men man må føle at man kan snakke og fortelle om alt. Det å snakke om angst, depresjoner og selvskading til en annen person er ofte vanskelig, man må utlevere seg selv og fortelle om veldig private ting. På grunn av dette tar det ofte en god stund før man føler at man kommer skikkelig i gang, men som sagt så er det veldig mange som får god hjelp av dette i lengden.
En annen positiv ting med et slikt opplegg er at man da har en fagperson som hele tiden kan vurdere om du trenger en eventuell innleggelse eller et annet tilbud. De som jobber med dette har selvfølgelig svært god oversikt over de tilbud som er tilgjengelig for deg og kan skaffe deg plass på disse.

Som sagt så kjenner ikke jeg situasjonen din godt nok til å bedømme om du vil ha best nytte av en innleggelse sykehus eller om det beste vil være å behandles utenfor sykehus. Det er uansett viktig at du hele tiden har kontakt med enten din fastlege eller med psykiatrisk poliklinikk slik at dette kan vurderes hele tiden.

Håper du har hatt nytte av dette svaret.

Organisasjoner:
www.mentalhelse.no
Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.

http://www.psykopp.no/
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

http://www.psykiskhelse.no/
Rådet for Psykisk Helse