Depresjon og hjerneskade

Spørsmål

"Hjerneskadet av stress
Langvarig stress kan gi deg en direkte hjerneskade. Det samme kan skje hvis du har hatt mange alvorlige depresjoner etter hverandre. Det er spesielt det området i hjernen som er knyttet til hukommelse og læring som ser ut til å bli rammet, og faktisk minker i størrelse. Når du bruker antidepressive midler stoppes imidlertid denne prosessen opp."

Avsnittet over fra artikkelen om depresjon på disse sider, er som skrevet til/for meg. Jeg har siden 1988 vært utsatt for langvarig stress:

1. Mistet jobben 1988.
2. Seperasjon 1999.
3. Langtidsledig - avisbud om natten, skole eller jobbtiltak om dagen frem til 1997.
4. Fikk en forretningside i april 1996 og jobbet opptil 19 timer i døgnet i måneder i strekk med ideen. Ble faktisk "solbrent" av å sitte foran PCn i den tiden - ca 9 måender intenst arbeide, og ikke mindre intenst når ideen lanseres.
6. 1997 frem til nå har jeg vekselsvis lykkes og mislykkes om hverandre med forretningskonseptet.
7. 1998 - gift med tidligere ektefelle igjen - stressende nok det :)
8. 1999 opplevde svære svimmelhetsproblemmer, såkalt virus på balansenerven. Jobbet så godt som mulig etterpå, men sterkt redusert.
9. Opplevde konkurstrusler mot firmaet pga. konsekvensen av redusert arbeidsevne.
10. Den 5. juli 2002, står opp morgenen og opplever i sjokk sterkt redusert motoriske evner og en følelse av å være "lobotomert". Makter ikke arbeide, kontakter sosialkontor og lege samme dag. Har siden levd av sosialstønad. - Fikk Zoloft av legen + en medisin mot panikk. Startet forsiktig med begge medisiner og opplevde etter få timer en veldig opptur og masse energi. Gikk umiddelbart lange turer, etter kort tid normaliserte situasjonen seg, og jeg begynte å sove - daglig opp til 20 timer i døgnet - dette pågikk i måneder. (I den peroiden opplevde jeg glimt av min barndom, ungdomstid og tidlig voksen liv - opplevde med sjokk å se at jeg har lidd under depresjoner siden 14 års alderen, det året jeg vokste 22 centimer til 1,82 m og veide kun 55kg, med migrener i fleng. Var ikke i stand til å fungere i skolen og karakterer raste til bunnivå.)
11. Etterhvert meget redusert arbeidskapasitet, og må endre hele min tilværelse, både familieært og sosialt forøvrig. Enorme problemer på jobb og privat flyter sammen i en grøt og jeg kan ikke skille mellom hva som er viktig eller ikke. Hukommelsen reduseres sterkt, men den kokende følelsen jeg har hatt i hodet siden skilsmissen og langtidsledigheten avtar noe.

12. Jeg fortsetter å veksle mellom arbeide i kortere og lengre stunder (fra 15 min til et par timer)og hvile/søvn og reagerer som regel med total utmattelse. MÅ ha mat minimum hver tredje time, ellers mister jeg både motorikk og taleevne.

13. Studert temaet litt og er overbevist om at jeg lider av ME - utmattelsessyndromet, pre-diabetes 2 eller hypoglykomi, "utbrenthet" og hjerneskade pga. langvarig stress. Kan til tider ikke huske stort og kommer i bakleksa overfor myndigheter etc. og har derfor pådratt meg en enorm gjeld av gebyrer på forsent innleverte regnskaper, selvangivelser etc.

14. Arbeider etter beste evne, og gjennom streng disiplinering av meg selv og mine omgivelser, jobber jeg meg trinnvis inn på oppgave/trusselhaugen. Uten medisiner hadde det aldri gått. Har også opplevd "betalingsvegring" vedr. regninger, selv om jeg har hatt penger, og har måttet bruke et familiemdlem som bisitter når jeg skal betale regninger på internett, for å dempe panikken tilstrekkelig til å gjøre jobben ferdig.

15. Min fastlege har vært til stor hjelp, men føler at hans kompetanse ikke strekker helt til for en presis diagnose og mer adekvat behandling. Trenger presis diagnostikk av mine plager, for å kunne bevise situasjonen overfor myndighetene, med mulighet for refusjon på innbetalte gebyrer og sletting av gjeld på samme.

Hva skal jeg nå gjøre? Hvem skal jeg kontakte? Situasjonen er kritisk økonomisk og jobbmessig og jeg trenger en diagnose som raskest av autoritet på området.

På forhånd takk.......

Mann, 56 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Du har en svært omfattende sykehistorie, og jeg forstår at kanskje både du og fastlegen din til tider kan være frustrert og usikre på hvor veien går videre.

Du har jo oppsummert sykehistorien din på en oversiktlig måte, og det er ikke tvil om at du har hatt tøffe tak, og at funksjonen din har vært, er og kommer til å være vesentlig redusert.

Imidlertid er jo ditt viktigste anliggende ikke direkte medisinsk, men økonomisk; du ønsker en attest på at det er medisinske årsaker til at regninger, gebyrer og arbeid hoper seg opp. Om dette vil gi deg fritak fra forpliktelser og sletting av gjeld, skal jeg la være usagt, men jeg tror du må belage deg på at det også kan bli en vanskelig kamp å vinne, selv med papirer fra all verdens spesialister.

Et slikt papir vil kanskje gi en forklaring, men ikke en legitimering av at du ikke har fulgt opp dine forpliktelser. Her håper jeg du har realistiske forventninger, selv om du skulle få en slik attest så vil den ha en begrenset juridisk og økonomisk verdi i de fleste tilfeller.

Etter mitt skjønn må du utredes grundig tverrfaglig for å om mulig finne en diagnose og for å vurdere funksjonsnivået ditt. Det siste er viktigere enn det første, uansett hvilken diagnose du får på de problemene du beskriver, så tviler jeg på at det er en diagnose som lett lar seg helbrede. Her snakker vi om å lære mestringsteknikker og trene å på å fungere så optimalt som mulig i samfunnet.

Medisinsk sett må fastlegen din sørge for at du blir utredet fullstendig indremedisinsk og nevrologisk. I tillegg til dette må han sørge for at du er klar over dine rettigheter i forhold til trygd, og du må selv eller via sosialkontoret få hjelp til å løse de økonomiske problemene overfor bank, personer du står i gjeld til osv.

Hvis det ikke er mulig å finne kroppslig sykdom, må du utredes av eksperter på sammenhenger mellom kropp og psyke, det kan være psykiatere, psykologer eller andre. Jeg vil anbefale deg å snakke med legen din om Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet, som steller med en del slike saker. Om du ikke kommer inn til vurdering der, kan ihvertfall legen din be om råd og evt om tips til veien videre.
Internettadressen dit er:
http://avd.rikshospitalet.no/psykosomatisk/

Både ME, pre-diabetes, utbrenthet eller hjerneskade pga stress er diagnoser som man kanskje kan stille når andre ting er utelukket, men dette er vanskelige og tildels omstridte diagnoser, og jeg er ikke helt sikker på at en diagnose vil være nøkkelen ut av et økonomisk problem.

Lykke til!!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-