Depresjon og forhøyet CRP

Spørsmål

Kan depresjon eller utbrenthet gi forhøyet CRP og senkning? Jeg er utredet for høy senkning, uten at noe er funnet. Den forandres i takt med det jeg har å stri med, så jeg tror det kan være en sammenheng.

Kvinne, 36 år

Svar

Hei!

Senkning og CRP er blodprøver som måler sykdomsaktivitet i kroppen, litt forenklet sagt. Prøvene slår imidlertid ikke ut på alle sykdommer og prøvene varierer med intensiteten av sykdomsaktivitet.

Mentale lidelser som depresjoner og utbrenthet slår nok ikke ut på senkning og CRP, men kan det være at du har en bakenforliggende sykdom som gir deg mentale symptomer når den øker i intensitet, og at det derfor tilsynelatende er sammenheng mellom prøvene og plagene dine?