Demens, hjelpeverge

Spørsmål

Jeg har en tante som er blitt dement. Hun har ikke hatt egen familie, men har egen leilighet. I vinter tok en slekning å flyttet henne og meldt flytting uten at tante er klar over det. Og ordnet det slik at en anne slekning har leid ut leilighet til tante som også skal ha rolle som hjelper, men uten at dette skal være i ordnede forhold som hjepeverge. Denne slektningen har fått tilgang til hennes brukskonto og fører husleie fra hennes konto til seg selv. Hun har minstepensjon og når leie er bet. til hjelper har hun fremdeles husleie til leiligheten/m som hun er flytte fra. Problemet er at jeg vet at resten av utgiftene blir ikke dekket av det som er igjen av pensjon. Hun har i alle år har vært en forsiktig og nøysom dame, men som nå har mistet grepet på sitt eget liv. Min opplevelse er at dette er et overgrep.
Vi som er uenig i hvordan denne saken er blitt håndtert vet ikke hvor en kan henvende seg for å få hjelp når enkelte i en familie tar styring over livet til et menneske som ikke greier å ta vare på sine egne interesser, men som i alle år har satt sin ære i å greie seg selv.

Kvinne, 61 år

Svar

Hei!
Jeg forstår meget godt din frustrasjon, og slik som du beskriver det er jeg helt enig med deg i at dette er et overgrep. Det er viktig å få hennes fastlege på banen. Er hun diagnostisert med demens? Hun bør henvises til alderspsykiatrisk poliklinikk ved nærmeste sykehus. De vil vurdere hennes kognitive funksjoner. Det er nøye regulert loverangående opprettelse av verge for pasienter som ikke har samtykkekompetanse.
Dette vil de være behjelpelige med. Som sagt er det fastlegen til pasienten som må informeres enten som konsultasjon eller at dere ringer inn en bekymringsmelding til han.