Definisjoner: ME, utmattelse, angst, utbrenthet ?

Spørsmål

Hei!
Jeg er en jente på 25 år, som siden april 2014 har slitt med angst og utbrenthet/utmattelse.
Det hele startet med at jeg ble veldig sliten og nervøs i forbindelse med en test, og fikk etter dette et migreneanfall. I begynnelsen av mai fikk jeg mitt første panikkanfall og har i forbindelse med dette samt brystsmerter blitt utredet for alt som har med hjertet å gjøre. I juni fikk jeg diagnosen utbrent og fikk beskjed om å tenke på brystsmertene som ikke farlig. Dette hjalp og brystsmertene har blitt bedre.
Sammen med panikkanfall og brystsmerter har jeg hatt en følelse av at immunforsvaret mitt har svekket. Jeg har følt meg generelt dårligere med mindre energi, søvnproblemer og en følelse av å ikke være til stede (kognitivt svakere). Dette har jeg forstått at er ”vanlige” angstsymptomer.
I tillegg har jeg hatt perioder der jeg har vært sengeliggende med influensalignende symptomer (hodepine, vondt i kroppen, hetetokter, kvalm, diare/forstoppelse, vondt/tørr i halsen og totalt utmattelse) i alt fra 1 døgn til 14 dager. Jeg har blitt syk etter perioder med mye anstrengelse, både psykisk og fysisk. Dette har gjort at jeg dette skolesemesteret har måtte kuttet ut forelsninger, trening og vært mindre sosial.
Etter eget ønske er jeg nå under utredning av ME. I den forbindelse har jeg tatt flere blodprøver som alle har vært rene. I neste fase skal jeg utredes psykisk, og fastlegen mener at symptomene mine kan være i forbindelse med angsten.
Er det virkelig vanlig å bli så fysisk syk, med så lang restitusjonstid, av angst?
Hvor går egentlig grensen mellom angst, utbrenthet, utmattelse og ME?
Er det slik at psykiske problemer utelukker ME? Jeg trodde at utbrenthet og utmattelse kunne føre til sykdommen?
Jeg føler selv at jeg kjenner forskjell mellom angst og utmattelse. Angst får jeg i forbindelse med forventningspress. Utmattelse får jeg som resultat av angsten, men også etter anstrengelser som ikke har noe med det å gjøre.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Jeg starter med å svare dine spørsmål ett av gangen:

"Er det virkelig vanlig å bli så fysisk syk, med så lang restitusjonstid, av angst?"

Generelt sett er det meget vanlig, ja.

"Hvor går egentlig grensen mellom angst, utbrenthet, utmattelse og ME?"

Der er ingen klare grenser, for alt dette er egentlig bare beskrivende ord og "merkelapper" og ikke objektive, håndfaste ting som beinbrudd, kreft, diabetes og grønn stær, for å nevne eksempler på det motsatte.
Et annet vanlig ord på ME er "kronisk utmattelsessyndrom", det har altså mye med utmattelse å gjøre.

Det er ikke klart adskilte og klart definerte medisinske tilstander som kan defineres eller bekreftes med objektive funn, prøvesvar, røntgenbilder osv osv. Det er "merkelapper", dvs kun ord, som man har blitt enige om å sette på et visst sett av symptomer. Det er det vi kaller deskriptive diagnoser, dvs diagnoser som beskriver noe, i dette tilfelle noe pasienten kjenner og opplever, og ikke noe som kan påvises med bilder eller blodprøver f.eks.

Skal man definere slike tilstander, som ikke kan defineres og beskrives vha objektive kriterier, må man altså "bli enige" om hva begrepene / ordene / diagnosene skal omfatte, og hva de ikke skal omfatte. Og det gjøres. Fagfolk har følgelig (tildels) blitt enige om et sett med definisjoner på hva ME er.(Se helt avslutningsvis)
Altså hvis pasienten har symptomer slik man ser ved den og den diagnosen (en eller flere av disse), OG andre sykdommer er utelukket, så kan man stille slike diagnoser.
Det er mao. beskrivelser av subjektive symptomer. Med subjektivt menes noe som kun pasienten selv kan kjenne, og som ikke kan påvises objektivt eller "måles / veies".
Det er heller ingen vanntette skott mellom disse diagnosene, og så er det selvfølgelig som ellers i medisin: Man kan godt ha flere diagnoser samtidig. Det ene utelukker ikke det andre. Det er svært vanlig.
Det er f.eks. nærliggende å tenke at mange personer med ME vil ha angst, f.eks. mhp hvordan fremtiden skal bli, prognose osv osv.
Og utbrenthet kan gi utmattelse og angst.
Osv.
Og det er avgjort en "høna-eller-egget"-type problematikk: Hva er årsak og hva er virkning? Eller er det en ond sirkel, hvor ikke det er en sikker årsak og en sikker virkning?

ME er en sjelden tilstand som ikke kan avkreftes eller bekreftes med noen som helst objektive metoder. Der er mao. ingen tester eller undersøkelser som kan bekrefte en slik diagnose. Diagnosen kan kun stilles dersom alle andre tenkelige medisinske årsaker har blitt utelukket vha grundig og systematisk utredning. Det er jo slik at mange av symptomene man ser ved ME er helt uspesifikke. Det betyr at en lang rekke sykdommer kan gi utmattelse og slike symptomer som man ser ved ME. Det er derfor selvfølgelig veldig feil å kalle noe ME, før andre årsaker er utelukket, for da kan man jo risikere å overse noe som kunne vært behandlet.

"Er det slik at psykiske problemer utelukker ME?"

Nei, selvfølgelig utelukker ikke psykiske problemer ME. Jeg vil heller tenke at det er en ganske utenkelig tanke, at man skulle ha ME og ikke slite psykisk med det på et eller annet plan. F.eks. blir deprimert eller få angst. Det står for meg som bortimot utenkelig. Ingen kan vel la være å få en psykologisk reaksjon på å ha slike plager en ser ved ME?

"Jeg trodde at utbrenthet og utmattelse kunne føre til sykdommen?"

ME er en lite kartlagt tilstand med mye usikkerhet og tildels faglig uenighet. Årsaksforholdene er langt fra kartlagte.

Håper at dette var nyttig informasjon.
Det viktigste jeg har prøvd å si her, er at her er absolutt ingen vanntette skott mellom disse diagnosene, som kun er betegnelser som fagfolk kontinuerlig diskuterer definisjonen av, og at det naturlig nok er slik at man både kan være utbrent og ha ME, eller ha ME og angst, og det går an å ha angst uten å ha ME, det går an å være utbrent uten å ha angst, osv osv.

Ha det bra.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn