Dårlig regulert stoffskifte

Spørsmål

I oktober 2008 ble jeg behandlet med radijod for høyt stoffskifte (Graves sykdom). Jeg hadde ikke antistoffer (TRAS). I april 2009 begynte jeg med Levaxinbehandling for lavt stoffskifte. Det har vært svært vanskelig å finne rett dose, og jeg har det ikke bra. I juni 2009 hadde jeg TSH = 0,92 og FT4 = 26 på 100 mikrogram x 7 Levaxin. Jeg følte meg da i fin form. Fra høsten 2009 har det gått dårligere. Generelt gjelder det at for å ligge innenfor referanseområdet på TSH (selv i øvre halvdel), kommer jeg over referanseomsådet på FT4.I februar 2010 hadde jeg TSH = 3,4 og FT4 = 28,1. Jeg hadde da symptomer på både høyt og lavt stoffskifte samtidig. Trøtt og sliten, vekttap, kvilepuls på 110, løs mage. Levaxindosen blei redusert, med det resultat at TSH blei for høy (5,16), men FT4 helt grei (20,5). Så blei dosen økt igjen, og nå har jeg en TSH på 2,4 og FT4 på 27,4. Så nå er jeg i gang igjen, med hjertebank, varmebyger og løs mage. Dette blir jeg sliten av.
Forstår at behandlingsmålet for personer som medisineres for lavt stoffskifte er TSH 0,5-1,5 og FT4 i øvre del av referanseområdt eller lett forhøyet. Hvorfor er det så vanskelig å nærme seg dette i mitt tilfelle? Kan det hende at jeg må leve med denne tilstanden? Finnes det alternativer til den behandlingen jeg får?

Kvinne, 54 år

Svar

Takk for spørsmål.

Du er sikkert utrolig lei av stoffskiftesykdommen din med over- og underdosering og verdier som er for høye og for lave om hverandre! Jeg synes du skulle be om henvisning til endokrinolog. Jeg synes ikke du skal akseptere å leve med dette slik det er nå.

Du har rett når det gjelder behandlingsmålene for TSH og T4. TSH produseres i hypofysen som respons på for lav tyroksinkonsentrasjon i blodet og blir høy når T4 er for lav og motsatt.

Tyroksindosen titreres til TSH-konsentrasjonen ligger mellom 0,5 og 1,5 mIE/l. Konsentrasjonen av tyroksin ligger da hos de fleste pasienter i øvre tredel av referanseområdet, men hos noen pasienter vil tyroksinkonsentrasjonen være lett forhøyet.

Forhøyet TSH og T4 samtidig. - Mulige forklaringer:
•Det er viktig å huske at etter en doseendring går det 6 – 12 uker før TSH-nivået i blodet reflekterer den nye tyroksindosen. Har intervallet mellom doseendring og prøvetidspunkt vært langt nok? Hvis ikke kan begge verdier være forhøyet fordi TSH ikke har rukket å falle.
•Blodprøven til TSH- og tyroksinbestemmelse tas om morgenen eller formiddagen FØR du har tatt dagens tyroksindose ellers kan T4 bli falskt forhøyet
•Hvis man selv tester med høyere og lavere doser av Levaxin for f eks å forsøke å bedre symptomer blir blodprøvene ”feil”. Hvis man f eks har tatt ekstra levaksin de siste dagene før blodprøve blir både TSH og T4 forhøyet og man vet ikke hva ”det sanne” stoffskiftet er og legen kan derfor ikke vite hvilke endring man skal gjøre. Det er viktig at dosejustering blir gjort i samarbeid med legen. Raskere dosejustering på bakgrunn av symptomene man som pasient føler blir derfor som regel bare surr.
•Tar du andre medisiner samtidig?

(Aluminiumholdige legemidler kan minske effekten av tyroksin og bør tas med minst 2 timers mellomrom. Ved samtidig inntak av kalsium og levotyroksin reduserer kalsium absorpsjonen av T4, og bør tas med minst 2 timers mellomrom. Jern og tyroxin bør tas med minst 2 timers mellomrom. Salisylater, dikumarol, furosemid i høye doser, klofibrat, fenytoin og andre substanser kan fortrenge tyroksin fra plasmaproteinene. Dette resulterer i en forhøyet T4. Behandling med østrogener må tyroksindosen økes for å bevare normal TSH-konsentrasjon)

I tiden etter radiojodbehandlingen hadde du lav TSH. TSH kan holde seg lav i relativt lang tid etter behandling med radiojod. Man må derfor legge mest vekt på nivået av fritt T4 på de første kontroller etter radiojodbehandling

Til ditt siste spørsmål. Finnes det alternativer til Levaxin?
Behandling med andre stoffskiftehormoner/kombinasjoner av stoffskiftehormoner har vært forsøkt men i studier har det ikke vist seg å være bedre. Vi opplever likevel at enkelte pasienter får det bedre med slik kombinasjonsbehandling.

Jeg håper svaret var nyttig.