Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Conns syndrom

Spørsmål

Har fått diagnosen Conns syndrom og går på Spirix som har tatt ned blodtrykket mye bedre enn andre forsøkte blodtrykksmedisiner. Det er altså funnet en 1,3x1,6 cm stor kjertelopphopning på venstre binyre som produserer aldosteron. Er tappet for energi og er mye kvalm og har hodepine. Kaliumen har vært nede i 2,8 men er etter påbegynt spirixbehandling oppe i 4,1. I forbindelse med dette lurer jeg litt på: Hva kan jeg forvente meg av plager fremover, hvordan virker dette på kroppen og kan jeg leve et normalt liv? Får jeg energien min tilbake noen gang? Har i tillegg det siste halve året fått så rare pupiller (også før jeg påbegynte behandling med blodtrykksmedisiner). Den ene kan være liten og den andre kjempestor. Hvilken side som er stor og liten varierer. Innimellom er pupillene vanlige og de blir større og mindre ved lyspåvirkning. Skal jeg bekymre meg for at det er noe feil i hjernen min eller kan dette ha med Conn-diagnosen å gjøre? Har ikke lyktes å vise dette for noen lege. Har tatt MR av hodet og ellers døgnurin og masse blodprøver ved medisinsk avdeling som utredning av høyt blodtrykk. Har også vært hos øyenlege som ikke fant noe galt.

Relevante sykdommer/medisiner: Spirix, Selo-sok 50mg og kalium 750mg x 4.

Kvinne, 40 år

Svar

Hei

Du har altså fått påvist Conn's syndrom - ein binyresjukdom der det blir produsert for mykje aldosteron. Conn's syndom kan ha sin bakgrunn i jamnt fordelt overproduksjon av aldosteron i begge binyrene eller i ein knute i den eine binyra der det foregår overproduksjon av aldosteron.

Aldosteron er eit hormon som er med og regulerer saltbalansen i kroppen. Viktige salt i kroppen er natrium og kalium. Aldosteron sine viktigste effektar er i nyrene. Aldosteron stimulerer nyrene til å halde natrium tilbake i kroppen og auke utskiljinga av kalium. Vi har også hormon som aukar saltutskiljinga gjennom nyrene (ANP og BNP).

For mykje aldosteron medfører først og fremst høgt blodtrykk og uttømming av kalium. Den lave kaliummengden kan gi svært plagsom slapphet og svakhet og hovudverk, og ved ytterlegare lavare kaliumnivå stor vasslating, tørste og prikking i huden. Det kan opptre komplikasjonar som har med det høge blodtrykket å gjere eller hjerterytmeforstyrrelser pga den lave kaliumen.

Behandling av Conn's syndrom er avhengig av årsaka til tilstanden. Ein knute som overproduserer aldosteron vil ein vanlegvis forsøkje å fjerne kirurgisk, medan diffus overproduksjon av aldosteron i begge binyrer blir behandla med medisiner. Medisinar blir også brukt der spesielle grunnar gjer at operasjon ikkje er tilrådeleg.

Medisinene som blir brukt er såkalla aldosteronantagonistar, dvs medisinar som hemmar effektene av aldosteron. Nivået av aldosteron i kroppen blir altså ikkje lavare med denne behandlinga. Det finst to typar aldosteronantagonistar, spironolacton (Spirix og Aldactone) og eplerenon (Inspra). Inspra er eit nokså nytt medikament som ein sjølvsagt har liten erfaring med.

Du har altså ein knute i den eine binyra. Eg kjenner ikkje til kvifor legane likevel har valgt å behandle deg med medisinar, men eg har ingen grunn til å tru at dette ikkje er godt gjennomtenkt. Etter mitt skjønn bør du forvente å bli mye betre etter kvart som tida går. Dette forutsetjer at du over tid har normale kaliumnivå og normalt eller nesten normalt blodtrykk.

Vedvarande plager medan du bruker Spirix bør gi grunnlag for ein diskusjon om behandlingsopplegget. Spirix kan gi menstruasjonsforstyrrelser, slapphet og mage-tarm problemer. Dersom det kan vera grunn til å mistenke biverknader av Spirix, bør du diskutere muligheten for å skifte til Inspra eller bli operert.

Du bør altså kunne forvente å bli mye betre under behandling. Men - mange må fortsetje med blodtrykksmedisinar også etter operasjon for Conn's syndrom.

Når det gjeld pupillene, er eg usikker. Det er normalt at pupillene trekkjer seg i saman i sterkt lys og utvider seg i mørke. Den viktigast funksjonen til pupillene er vel å avpasse lysmengden som når netthinna. Eg vil ikkje tru det er grunn til bekymring så lenge augelegen ikkje fann noe galt. Lykke til!