Blodpropp i lungen

Spørsmål

Hei!

Jeg behandles nå for lungeemboli,(påvist med CT røntgen 11/06-11) Men de finner ikke ut hvorfor jeg har fått dennen(lille)proppen.
Hendelsesforløp:

Ble litt svimmel i 10 sek, sittende i et møte og oppsøkte akutten i Stavanger. Kom med fly fra trondheim samme dag.

Alle blodprøvene viser normale verdier. Jeg har ingen i familien med blodpropp. Jeg bruker ingen medisiner, og røyker ikke.

Her er 3 teorier som jeg formidlet til legene, som de har avvist som årsak.

1. Har tildels mye åreknuter i leggområder og ankelparti begge ben(arvet fra mor)har hatt smerter i fremre del av venstre legg. Med rød varm hud, litt utslett.Var til fastlegen med dette og fikk salve for behandling (slutten av mai). Dette forsvant samme dag som påvist emboli!?

2. Har forstuet høyre ankel ganske kraftig en uke før påvist lungeemboli,

3. Driver med dykking,(ca 5 år 140 dykk) dykket sist 2 juni i år, normal dykk til ca 20 meter, ingen hurtig oppstigning og det ble tatt sikkerhetsstopp på 5 meter 3 min.
Hadde en nødoppstigning i januar i år fra 20 meter. etter bunntid på ca 7 min. hadde ingen symtomer på benns etter dette.

Kan man finne opphavet til blodproppen med CT røntgen?

Relevante sykdommer/medisiner: - operert for brokk i 82
- Prolaps i ryggen.

Mann, 32 år

Svar

Hei.

Det er helt klart at du skal utredes så langt og fullstendig som mulig, for å finne årsaken til din blodpropp i lungen. Grunnen til at dette er så viktig, er selvfølgelig at man i beste fall kan forhindre at det skjer igjen, hvis man finner årsaken. Det lar seg dessverre ikke gjøre å si noe om årsaken til din blodpropp her via internett og uten legeundersøkelser og utredninger.

Åreknuter er en mulig bakenforliggende årsak. Jeg vet ikke hvorfor dine leger har utelukket denne muligheten.

Der er svært mange forskjellige mulige årsaker til blodpropp til lungene, og noen ligger i blodets sammensetning, f.eks. :
Factor V Leiden mutasjon
Protrombin genemutasjon (trombinvariant 20210)
Hyperhomocysteinemi
Mangel på koagulasjonshemmere (antitrombin III, protein C eller protein S)
Antifosfolipidantistoff-syndrom (APA-syndrom, f.eks. ved SLE)
Høye konsentrasjoner av faktor VIII eller XI

Disse tingene kan f.eks. IKKE utredes eller påvises vha CT, slik du spør om. Det undersøkes via blodprøver. Det er viktig for deg som har fått blodpropp i lungene i ung alder, å bli undersøkt mhp slike årsaker. Ta derfor dette opp med legen din.

Her er en liste over andre mulige utløsende årsaker til blodpropp i lungene, hentet fra pasienthandboken.no :

Langvarig sengeleie
Tidligere blodpropp i beina
Beinbrudd i ben eller bekken
Hjertesvikt
Overvekt
Kirurgi i mageregionen
Kreft
Svangerskap
Fødsel
P-piller
Arvelige blodsykdommer (jfr over)

Håper at svaret kan være til nytte for deg. Lykke til.