Bivirkninger?

Spørsmål

Hei dr. Barexstein!
Bakgrunn: Skilt, to voksne barn, tre barnebarn. 50 % ufør fra 2010 pga av sammensatt sykdomsbilde, "utslitt/utbrent"?
Tidl. sykd.: Ulcerøs colitt 2000. ADHD (diag. i voksen alder). Fibrom. (diag. av fastlege for ca 15 år siden). Klassisk migrene med aura fra 20 års alder, (de siste 3-4 år anfall 3-5 ganger per uke).
Familieanamnese: Far død nyrekreft 58 år. Morfar død akutt hjerteinfarkt 47 år. Mor ACB-operert 50 år (quadrupel), senere blokket 4 ganger, død av lungekreft 73 år gml. Klassisk migrene i "hele" slekten 3-4 generasjoner tilbake. Datter (20 år) supraventriculær tachycardi, diagnostisert i 10-års alder.
U.s.:
BT: Stabilt 110/60.
Puls: Ca 80. Anfall på 2 timer til fl. dager med puls 140-150 (EKG tatt under anfall normalt).
MR caput x 2, inkl halskar og med kontrast: Neg.
CT helkropp: Neg. (påvist pneumoni januar 2015, ktr neg.).
Bl. pr. inkl revmaserologi, blodkultur, vit. status og "alt mellom himmel og jord": Neg. (litt lav D-vit. 68. Lett forh. CRP i perioder, normal siste 6 måneder.
Immunologi: IgG, IgA, IgG: Lave verdier, anbf. henv RH.
Spinalpunksjon: Lett forh. protein, ellers neg.
Nevrografi: Neg.
EEG: Neg.
Arbeids-EKG: Neg.
Nevrologisk u.s. x fl.: Neg.
Telemetri: Neg.
EKG: Neg.
ØNH u.s.: Neg.
Øyelege u.s. Neg.
Faste medisiner: Zantac 150 mg x 1, D-vit. 400 IE x 1, Imovane 7,5 mg x 1, Zoloft 50 mg x 1.
Relevant sykdomshistorie: Pneumoni for ett år siden, CRP rundt 25. Etter noen uker beh. med Klacid x 2. CRP norm. etter dette, ktr CT thx u.a. Parallelt med dette "rare" symptomer i form av "hjernevridning", konstant "sug i magen", følelsen av illebefinnende, kvalmefølelse fra venstre side abd og opp til hodet(!), subfebrilitet (37,8-38,5), uttalt vekttap (fra 67 til 56 kg), to episoder med dobbeltsyn (varighet 30-60 sek, meget skremmende). Jeg er nå noe bedre, men sympt. er fortsatt til tider invalidiserende. Takknemlig for ethvert tips!

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Du har altså i cirka et års tid hatt følgende symptomer:

-konstant "sug" i magen
-følelse av illebefinnnende
-kvalme
-subfebrilitet
-stort ufrivillig vekttap
-to episoder med dobbeltsyn

Og det er blitt litt bedre etterhvert, men er fremdeles svært plagsomt, skjønner jeg.
Du lurer naturligvis på hva dette kan skyldes, og ber om tips på dette.

Jeg har sett gjennom listen med alle undersøkelser du har fått utført, og det er jammen meg omfattende og grundig. Det første som slår meg når jeg leser den listen, er at det er nokså vanskelig å tenke seg at det skulle gå an å ha en sykdom som ikke ville ha gitt utslag eller funn på en eller flere av alle de undersøkelsene. Og jeg har sannelig ikke forslag til ytterligere utredning heller, da "det meste og litt til" allerede er utført.

Siden det er veldig lite sannsynlig at du skulle ha en "uoppdaget sykdom", så grundig som du er undersøkt, så tenker jeg helt klart mer i retning av bivirkninger av medisiner.
Mye kan tale for å tenke i den retning:
-bivirkninger lar seg ikke påvise med undersøkelser av noe slag
-symptomene du beskriver, er kjente bivirkninger av medisinene du bruker, spesielt Zoloft.
-ingen andre forslag til diagnose er blitt lagt frem så langt

Zantac kan gi bivirkinger i form av magesmerter, kvalme og feber. Altså ting du plages med.

Zoloft kan gi kvalme, svimmelhet, hodepine, utmattelse, magesmerter, brekninger, dyspepsi, hjertebank, synsforstyrrelser, illebefinnende, postural svimmelhet, synkope og faktisk også vekttap. Alt dette er hentet ut av bivirkningslisten i Felleskatalogen.no.

Du er sikkert enig med meg når du leser dette, at mistanken er klart tilstede, især når ikke noen klarer å finne annen forklaring på plagene dine.
Jeg tenker faktisk at dette må anses å være en rimelig sikker forklaring, "inntil det motsatte er bevist".
Mistanken er såpass stor at jeg synes du skal ta dette opp med legen din, og foreslå at du forsøker deg uten Zoloft i en periode. (Zoloft er den vi har mest mistanke om her, men det kan også være at du har bivirkninger av Zantac i tillegg) Hvis du i en slik prøveperiode uten Zoloft merker at mye av de symptomene du beskriver da forsvinner, og evt kommer tilbake igjen om du begynner med medisinen igjen, så har du tilnærmet bevist en forklaring. Da vil du nok velge å ikke fortsette med den medisinen, og å diskutere med legen din om du skal ha noe annet i stedet, eller forsøke å klare deg uten.
Hvis du ikke kjenner noen endring uten Zoloft, kan du gjøre samme forsøke med Zantac. Men ikke gjør det samtidig, for da vil du ikke hva som skyldes hva, om du merker noen endring.

Og jeg mener du ikke skal slutte på egenhånd, men i samråd med legen din, så kan dere trekke riktigst mulige konklusjoner sammen også. Legen din vil sikkert også synes dette er interessant, såpass grundig utredet du er uten patologiske funn hittil.

Jeg håper og tror faktisk at mine råd her kan være til nytte for deg. Lykke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-