Bivirkningene verre en sykdommen?

Spørsmål

Hei!
Jeg har en sønn på 13 år som iflg legen har refluks (lukkemuskel som ikke lukker helt) og går nå på "syremedisinen" Omeprazol Pensa 20 mg, dosering 1 tabl. morgen og 1 tabl. kveld i hht. avtale med legen. Vi opplever at han sliter mest med "syre" om natten. Han våkner med sår hals og er ikke uthvilt/ er trøtt (noen ganger hele dagen) selv om har sovet lenge nok. Dvs kvaliteten på nattesøvnen ser for oss ut til å være problemet. Han er mer opplagt når han en sjelden gang våkner uten å være sår i halsen.
Han har i flere perioder etter legens anbefaling prøvd å gå på Omeprazol, men vi tror han får bivirkninger av dette. I forrige periode han gikk på dette var han mye svimmel og kvalm. Vi sluttet en periode med medisinen og opplevde at dette forsvant.

Nå har legen igjen anbefalt at han går på Omeprazol med dosering som nevnt ovenfor + 2 tab. Gaviscon hver kveld og har gått på dette i 5-6 uker nå. De siste 2 ukene opplever han gjentatte ganger plutselig å bli svimmel, ser uklart (tåkesyn) og mister alle kreftene/ blir helt energiløs (orker ingen ting). Dette har skjedde under små/ lette gåturer og annen lett fysisk aktivitet. Resultatet er at han blir redd for å være i aktivitet, da han føler seg syk og ønsker veldig å bli frisk. Suplerende info: Han har ikke drevet hard fysisk aktivitet det siste året pga har slitt med mye sykdom som han opplever å ikke bli kvitt, bla mye slim i luftveiene med tilhørende hoste, varighet fra desember til nå med perioder hvor han har vært bedre, men forverring rundt påske samt nå i pollensesongen. Har vært betydeilg plaget av pollenallergi i år til tross for medisinering i hht. avtale med legen.

Spørsmålene våre er nå (i og med at behandlende lege har ferie):
Kan svimmelhet, uklart syn (får ikke med seg det han ser), blir kraftløs/ energiløs, være bivirkning av Omeprazol?
Bør vi redusere dosen eller avslutte helt med medisinen inntil vi får avklart dette med lege?

Hilsen mor

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Omeprazol kan være årsaken til alt du beskriver her. Det er beskrevet under bivirkninger, jfr preparatomtalen i Felleskatalogen:

"Bivirkninger
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, diaré, flatulens, kvalme/oppkast. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Dermatitt, kløe, utslett, urticaria. Lever/galle: Økning i leverenzymer. Muskel-skjelettsystemet: Frakturer i hofte, ankel og ryggrad. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, somnolens. Psykiske: Søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Sykdomsfølelse, perifert ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Munntørrhet, stomatitt, gastrointestinal candida. Hud: Alopesi, fotosensitivitet. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner f.eks. feber, angioødem og anafylaktisk reaksjon/sjokk. Lever/galle: Hepatitt med eller uten gulsott. Luftveier: Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt. Psykiske: Agitasjon, forvirring, depresjon. Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi. Øye: Uklart syn. Øvrige: Økt svetting. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Agranulocytose, pancytopeni. Hud: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti. Lever/galle: Leversvikt, encefalopati hos pasienter med alvorlig leversykdom. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse. Psykiske: Aggresjon, hallusinasjoner. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Mikroskopisk kolitt. Hud: Subakutt kutan lupus erythematosus. Stoffskifte/ernæring: Hypomagnesemi. Alvorlig hypomagnesemi kan resultere i hypokalsemi. Hypomagnesemi kan også assosieres med hypokalemi."

Vi skal prinsipielt ikke drive individuell pasientbehandling her på Lommelegen, da det ikke er forsvarlig. Det å endre medisinering som fastlegen har oppstartet, er derfor ikke noe jeg uttrykkelig vil gjøre her, jfr ditt spørsmål om han bør slutte med medisinene.
Men jeg er veldig nær å gjøre det allikevel: Hadde jeg vært hans foreldre, og hatt de opplysningene du nå har, så ville jeg kuttet ut medisinen for å se om han ble kvitt alle plagene. I aller beste fall i samråd med legen hans.
Det er jo rett og slett ganske sannsynlig at det er bivirkninger, og det kan du ikke tillate deg, det å gi gutten medisiner som gjør ham syk. Og du vil jo fort se om han blir bedre i løpet av dager, når han slutter med medisinen.
I tillegg så er jo ikke dette en "livsviktig" medisin som han kan bli syk av å slutte med, det vil jo bare i verste fall gi ham økte refluksplager.

Der finnes en lang rekke andre medisiner han kan bruke istedet for Omeprazol, og jeg vil derfor være helt klar på at dere nå skal ta kontakt med hans lege og/eller barnelege, for å få en bedre oppfølging og behandling av dette, især det med å finne en medisin som både virker som ønsket, og som ikke gir bivirkninger.
Eksempler kan være Nexium, Pepcid m.fl.

Det at han blir verre om / etter natten, kan dere hjelpe ham mye med ved å heve sengeenden med å sette noen tykke bøker under hodeenden av senga. Eller legge en dyne eller to fra hoftene og opp, slik at han halvsitter og sover. Det kan gi en svært god hjelp for nattlig forverring av reflukssymptomer.

Lykke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår tannlege, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Få svar innen 3 dager for 259,-

Haster det? Snakk med en lege via video .

Legetime via video
Birgitte Lund Saltvik
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-