Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Beroligende medisin

Spørsmål

Har ikke spørsmål vedr. sykdom. Ønsker imidlertid å gi uttrykk for noen synspunkter ang. beroligende medikamenter, og vil gjerne ha en kommentar. Leser til stadighet at mange leger nekter å skrive ut beroligende medikamenter til pasienter med behov for dette. Man får inntrykk av at alle som får dette utskrevet blir avhengige. Det virker ikke som disse medikamentene faktisk kan være til stor hjelp dersom de brukes med fornuft. Jeg har selv slitt med kronisk depresjon i over 30 år og går på Anafranil, Lamictal og noe Sobril ved behov. Har fått resept på Sobril i mange år av psykiater og fastlege. Sobril tar jeg ikke ofte og bruker ikke mer 2 dager av gangen. Dette er ofte nok til at angsten roer seg. Det er ingenting annet som hjelper i disse periodene. Lidelsen går i familien på begge sider og er ikke lett å leve med. Virker som om noen leger har et fanatisk forhold til å skrive ut disse medikamentene. Etter at fastlegeordningen trådte i kraft for en del år siden, har jo legen full kontroll på hva som blir skrevet ut og hvor mye pasienten bruker. Har selvsagt forståelse for at forskrivningen opphører dersom pasienten har et ukritisk forhold til dette. Synes det er hjerteløst av leger å nekte å skrive ut beroligende medikamenter til pasienter med kjent psykisk lidelse. Det må være mulig å ha et fornuftig og balansert forhold til dette. Dessuten, hvorfor produseres disse medikamentene når ingen skal bruke dem.

Kvinne 61
Svar

Hei!Takk for innspill! Beroligende medisiner som Sobril, Vival mm har en god angstdempende og beroligende virkning. Det er ingen tvil om det. Problemet er at de er ekstremt avhengighetsskapende. Det er veldig uheldig. Du beskriver en bruk av medisinene som er fornuftig i den grad at du tar de ved behov og at forbruket holdes under kontroll. Det er ikke like lett for alle. Daglig bruk av beroligende virker negativt på funksjonsnivå og mestring av dagliglivets aktiviteter. Angstdempende effekten vil over tid også avta slik at behovet for høyere doser blir nødvendig. Det skaper økt grad av trøtthet. Medisinene er ment som hjelpemiddel i akutte situasjoner som er tidsbegrenset over noen dager. Ved kronisk angst vil det være uheldig.Du kan si at det er rart at medisinene produseres siden ingen skal bruke dem. Ved spesielle tilstander er de godt indisert og brukes f eks ved abstinensreaksjoner ved alkoholoverforbruk, krampeanfall mm. Men jeg forstår veldig godt ditt poeng. Det er nok mange leger og ogsåm pasienter som skulle ønske at de aldri fantes..