Bekymret for både fysisk og psykisk helse

Spørsmål

Hei,
Jeg er en mann på 37 år med diffuse plager jeg ikke får plassert.
Har slitt med panikkangst, agorafobi og fobier siden jeg var 20 samt et medfødt hørselstap på begge ører så jeg bruker høreapparat. Jeg har også tinnitus på begge ører som har vært konstant siden 16 års alderen.
Har i alle årene angsten har plaget meg hatt kontroll på symptomer og hvordan det arter seg. Men det siste halve året har symptomene endret karakter fra anfallsvise til å være mer konstante og annerledes. Jeg får ikke alltid panikk/flyktfølelse slik jeg gjorde, men en kraftig indre uro der tanker fra alle epoker av livet føles kastet på meg og jeg får ikke stoppet det. Jeg kan i noen tilfeller få ørlite forhøyet puls men ikke slik som ved panikk. Jeg får samtidig en fornemmelse av uvirkelighet, der omgivelsene føles distansiert eller ukjente, selvom jeg kjenner de godt. Jeg pleier å "teste" meg selv under disse periodene for å sjekke hukommelse osv. som at jeg bekrefter at jeg faktisk kjenner omgivelsene og meg selv. Øresusen har steget betraktelig på det ene øret i denne perioden og søvnen er svært urolig og forstyrret. Jeg har normal apetitt, men av og til noe kvalme som jeg adresserer til angsten. Jeg sliter med å finne glede i ting, selv mine egne barn, og dette gjør meg svært trist. De er jo det kjæreste jeg har og jeg har generelt et godt liv med kone/barn/hus. Tror kanskje jeg har gått for lenge med angst og at det har utviklet seg til generell angst og nå er på vei til å bli psykose eller noe annet alvorlig? Samtidig har jeg noen kroppslige symptomer som smerter i nedre venstre del av korsrygg, svimmelhet, fatigue, kraftløshet tidvis stikk i nyrene, kortvarig hodepine/trykk midt oppe på hodet av få minutters varighet samt generelle svekkede kognitive evner. Har hatt et tøft år med 100% studier, 4 barn, giftemål og kraftig mellomørebetennelse/luftveisinnf. som hang i 1,5 måned mai-juni. Redd for å miste meg selv og kontrollen på tankene. Hva kan dette skyldes og hva bør sjekkes?

Svar

Hei.

Alt i alt er det nok lite sannsynlighet for at du skulle ha en fysisk sykdom som forklaring på de plagene du beskriver her. Det er jo velkjent og almenmenneskelig at psyken kan påvirke kropp og fysisk helse i betydelig grad, noe jeg ser at du vet.

Men det vil nok være nyttig for deg med en time hos legen din nå, for en grundig kroppslig sjekk, inkl blodprøver m.v., for å få avklart at du ikke har noen fysisk sykdom, -hvilket jeg altså i utgangspunktet regner som heller lite sannsynlig.
Du spør om hva som bør sjekkes. Plagene og symptomene dine peker ikke i retning av noen konkret diagnose / sykdom, så det som er aktuelt er en generell kroppslig legeundersøkelse med hjerte/lunger/blodtrykk osv, samt blodprøver som f.eks. hemoglobin, vitaminer, mineraler, lever- og nyrefunksjon, elektrolytter, blodsukker, stoffskifte m.v. Legen din vil vite hva som er aktuelt, og hvis kroppslig undersøkelse gir mistanke om noe konkret eller spesifikt, så vil valget av blodprøver bli bestemt ut fra evt funn ved undersøkelse.

Når du oppsøker legen din for en slik sjekk, skal du selvfølgelig også nevne dine bekymringer og tanker omkring psykisk sykdom, for det er vesentlig at du får luftet med en fagperson, fremfor å gå å bære på slike tanker alene. Det forverrer det jo ofte.
Ta derfor med deg en utskrift av spørsmål og svar her til legen din for gjennomlesing i forbindelse med legetimen, det er et veldig godt og viktig råd jeg vil at du skal følge.
Du nevner f.eks. psykose og annen alvorlig sykdom. Det er naturligvis fælt å gå og tenke på om slikt er aktuelt, men til det kan jeg ihvertfall si at jeg ser ingenting i det du skriver her, måten du tenker og ordlegger deg på, som taler i den retning på noen som helst måte. Men du skal lufte disse tankene hos legen din, da det vil hjelpe deg til å få lagt de fra deg.

Følg rådene her, det vil du ha stor nytte av, bare vent og se. Lykke til!