Beinskjørhetsmålinger

Spørsmål

Hei! Dame på 50 år. Rullestolbruker, lam siste 33 år. 6 beinbrudd i bena på 4 år. Fått påvist benskjørhet, med en verdi på 40. Er denne verdien høy? Bruker calcigran forte. Bør jeg behandles med noe mer medisinsk?

Svar

Hei.

Dette har jeg vanskelig for å svare på, for jeg vet ikke noe om hva dette tallet "40" viser til, eller hva slags måleskala som her er benyttet.

Den vanlige måten å angi resultat av beintetthetsmålinger på, og også graden av beinskjørhet, er det som kalles T-score, og da benyttes følgende skala:

(Fra Norsk Elektronisk Legehåndbok)
"Normal beinmasse ◦T-score større eller lik 1 standardavvik under gjennomsnittet (T-score ≥ -1)
Lav beinmasse (osteopeni) ◦T-score mindre enn -1 og større enn -2,5 (-1 > T-score >-2,5)
Osteoporose ◦T-score ≤-2,5"

Men tallet 40 faller jo ikke inn i dette.
Har du fått tallet fra fastlegen din? I så fall må du spørre ham/henne om hvordan det skal tolkes, og hva det betyr for ditt vedkommende, slik du spør her. Legen din har jo svaret på beintettsmålingen, og vil og skal ut fra det gi deg all informasjon du trenger og har krav på om dette, inklusiv spørsmålet om du trenger annen medisin i tillegg til Calcigran Forte.

Det kan jeg dessverre ikke svare deg på her, da jeg ikke har nødvendig informasjon om deg for å si noe mer om det.
Men spørsmålet ditt er naturligvis aldeles på sin plass, og det er viktig å stille, men bruk din fastlege til dette, da han/hun vil ha tilgjengelig det som trenges av informasjon for å kunne si noe om dette.

Lykke til.