Behandlingstrengende depresjon?

Spørsmål

Hei, Jeg stilte spørsmål til deg i oktober også: http://www.lommelegen.no/legesvar/postinfeksiøs-asteni
Etter fire ukers sykemelding kom jeg meg tilbake på jobb, først 50% i ei uke før jeg var fullt tilbake. Fikk aldri noe godt svar på hva som feilte meg, fikk sjekka de tingene du foreslo uten at noe ble påvist. Rett etter at jeg var tilbake i jobb fikk jeg det jeg trodde var urinveisinfeksjon. Det fikk jeg antibiotika for i to runder uten at bakterier ble påvist ved dyrkning og uten at jeg ble noe bedre. Ble så henvist til urolog og cystoskopi og har antagelig interstitiell cystitt. Har lagt om kostholdet og har mye mindre symptomer.
Men så ble jeg syk IGJEN. For en uke siden fikk jeg halsbetennelse fulgt av svært plagsomt elveblest over hele kroppen, øyne og lepper. Dette ble behandlet med Aerius og prednisolon og ga seg etter 5 dager. Jeg dro da på jobb igjen og gikk på en skikkelig smell. Ble helt inni margen utmattet etter én time på jobb. Ble så utmatta at det gjorde vondt, og sånn er det fortsatt. Jeg klarer ingenting og må hvile etter bare små hverdagsaktiviteter. Dusjing gjør meg helt utslitt. Jeg er kvalm og sliter med å spise. Sover greit på natta men våkner tidlig og klarer ikke å sove mer, mye på grunn av bekymring og grubling. Har fått ny sykemelding men legen tok ikke noen flere prøver nå. Jeg er veldig nedbrutt psykisk nå og ba om henvisning til psykolog. Føler en sterk angst for at dette er noe varig og er kjemperedd for at jeg ikke skal kunne fungere ordentlig igjen, spesielt med tanke på den lille sønnen min. Da jeg fikk påvist ulcerøs kolitt for 12 år siden var jeg mye dårlig, så jeg tror angsten stammer fra at jeg har vært igjennom lignende før. Er det ingen som kan hjelpe meg? Kan fastlegen henvise meg til andre spesialister? Hva i alle dager er det som skjer med helsa mi?

Svar

Hei igjen.

Jeg skjønner veldig godt din fortvilelse her, men må med en gang si at dette nok er en problemstilling som i svært begrenset grad lar seg håndtere over nett, med rådgivning osv.
Ditt problem nå består såvidt jeg forstår i sterk utmattelse, selv etter små aktivititeter, kvalme, spiseproblemer, tidlig oppvåkning, grubling, angst og bekymringer, inkl. om helsen og fremtiden.

Legen din har nå ikke noen funn som taler i retning av kroppslig sykdom som kunne forklare dette, og du utredes ikke mer for dette heller. Da høres det ut som om at både du og legen tenker at forklaringen nå ligger på det psykologiske planet. Og det kan avgjort fortone seg slik for meg også, når jeg leser dine beskrivelser her. Sagt med andre ord, så har jeg ingen infomasjon her, som taler i mot at det er depresjon og angst som er korrekte diagnoser her. Alt du beskriver av symptomer, også de mer kroppslig opplevde, er helt typiske ved depresjon og angst.

Hvis så dette er utgangspunktet, så blir veien videre ut av dette å få optimal behandling for depresjon og angst. Der finnes jo effektiv behandling for dette, og så lenge dette nå er hypotese nr 1, at dine plager skyldes angst og depresjon, så må du åpenbart få forsøke behandling mot dette.
Det er bra og viktig at du får komme til psykolog, men jeg får et klart inntrykk av at det er mulig at du kunne hatt god effekt av antidepressiva i en periode. Så lenge man mener at dine plager skyldes angst og depresjon, og det er tilstander som kan behandles, så blir det rimelig åpenbart at da skal du også forsøkes behandlet aktivt for dette, dvs starte med antidepressive medisiner. I verste fall, om diagnosen er feil, så vil du jo ikke gjøre noe galt med å forsøke slike medisiner, du vil bare ha manglende effekt, og da kan du slutte med de igjen. Og i beste fall kan du bli aldeles god av dine plager, og få helse og form tilbake. Det er av så stor viktighet for deg, at jeg mener du knapt kan tillate deg å IKKE forsøke slik behandling. Å la være å gjøre det, er jo teoretisk sett det samme som å la muligheten for å bli frisk, gli fra deg, i aller verste fall.

Du spør "Er det ingen som kan hjelpe meg?" og "Kan fastlegen henvise meg til andre spesialister".
Svaret er at det er mange som kan hjelpe deg, ikke minst fastlegen ved å evt starte behandling med antidepressiva, og å følge deg opp videre under slik behandling. Jeg sier ikke her og nå at du skal starte med slik behandling, til det vet jeg for lite om det, men alt tyder på det ut fra foreliggende informasjon her, så det må ihvertfall være et tema som fastlegen din må ta opp sammen med deg.
Fastlegen kan henvise til enhver spesialist, ja, men jeg ser ikke for meg at der er noen aktuell spesialist innen somatisk sykdom (=kroppslig) som du nå vil ha noen nytte av å oppsøke. Det måtte isåfall være psykolog, som du allerede er henvist til, men psykologer er ikke leger og skriver derfor ikke ut medisiner, så derfor mener jeg at fastlegen er den som best vil kunne ivareta slik eventuell behandling for deg.

Hvis en teoretisk sett tenker at du kan ha en kroppslig sykdom som er oversett, -noe jeg ikke har forutsetninger for å mene noe om- men kun som teoretisk mulighet betraktet, så vil det kunne være aktuelt med en henvisning til second opinion hos en annen almenlege. Det er en anerkjent og nyttig arbeidsmetode for både lege og pasient, hvis en "står fast" i utredning e.l. Det kan du ta opp med fastlegen din om du ønsker, for legen din er sikkert enig i at det kan være nyttig for deg. Der er retningslinjer og prosedyrer for slik henvisning til kollegial second opinion, så det er helt kurant å be om dette, om du skulle ønske det. Det er heller ingenting i veien for å gjøre begge deler, altså både starte antidepressiv behandling og bli henvist til en second opinion for vurdering av kroppslig helse.

Jeg håper at mine innspill her kan være til nytte for deg. Lykke til og god bedring.