Behandling av lågt stoffskifte

Spørsmål

Jeg startet behandling for lavt stoffskifte januar 2004, etter et halvt år med prøver. Mine verdier var da; tsh på 26 og t4 var innenfor det normale. Jeg startet med levaxin; 1tab. hver dag i 4 uker, 2 tab. i 4 uker, og 3tab. i 4 uker. Når jeg hadde gått på 3tab. i 4uker var det ny legetime og det skulle sees på prøvesvarene; tsh var på 10,2 og t4 innen normalen og jeg kunne avgjøre selv om jeg ville gå opp til 4 tabletter eller om jeg holdt meg på 3. Jeg ville ikke avgjøre noe selv for jeg har liten kunnskap om dette; så jeg skulle holde meg på 3 tab. en stund til.April kom og gikk, men i mai ble jeg syk; jeg ble svimmel, kvalm, og hadde diare i 14dg. Generell form var dårlig; hver gang jeg skulle reise meg opp ble jeg veldig svimmel og jeg var plaget av veldig hjertebank hele tiden. Etter en del undersøkelser fant de ingenting alvorlig.. men de mente kroppen kan reagere slik på medisinen, så nå har jeg begynt på nedtrapping, er nede igjen på 1 tab. og føler meg mye bedre( har gått 2 mnd.) Mine verdier er nå en tsh på 8,80 og t4 på 19.
Mine spørsmål er: Mener du at jeg burde vært medisinert? Trenger jeg å bruke medisiner? Noen råd?

Relevante sykdommer/medisiner: lavt stoffskifte(levaxin 25 mikrogram)

Kvinne, 31 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!
Hypotyreose eller lågt stoffskifte skuldast sviktande produksjon av tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Bakgrunnen er oftast ein kronisk betennelse i kjertelen. Dette kan påvisast ved å måle TPO-antistoff og sjukdomen blir kalla Hashimoto´s thyroiditt.

Når skjoldbruskkjertelen ikkje lenger klarer å lage nok tyroksin, blir nivået av tyroksin i blodet lågare. Dette blir registrert i hypofysen, som reagerer med å lage meir TSH. Hypofysen er eit lite organ midt inne i hodet. Det styrer aktiviteten i blant anna skjoldbruskkjertelen. TSH går via blodet til skjoldbruskkjertelen og prøver å "piske" denne til å auke produksjonen av tyroksin.

Du hadde altså TSH 26, normalt er opp til ca 4. Ein så pass høg TSH er eit heilt klart teikn på at hypofysen oppfatta det slik at ditt stoffskifte var for lågt. Ein har diskutert om det alltid er rett å behandle lågt stoffskifte når TSH er 5-10, men dei aller fleste er samde i at TSH over 10 bør medføre behandling med Levaxin. Eg synes derfor det var heilt korrekt å starte med behandling.

Behandlingsopplegget med doseauke kvar 4de veke er også vanlegvis greitt, sjølv om eg gjerne venter 6-8 veker mellom kvar gong dosen med Levaxin blir auka. I alle fall bør ein vente 6-8 veker frå ein gjer forandring i dosen med Levaxin og fram til ein tar nye stoffskifteprøvar. Det tar så lang tid før TSH er stabilt innstilt på eit nytt nivå.

I mai fekk du altså svimmelhet, kvalme, diare og hjertebank i ca 14 dagar. Så vidt eg forstår på det du skriv er dette blitt tolka som muleg overdosering med Levaxin. Det virker etter mitt syn noe rart. Du hadde då brukt same dose Levaxin (75 ug) i minst 6 veker og blodprøvene viste ikkje høgt stoffskifte. Det mest nærliggjande er vel at dette var ein virusinfeksjon ("omganggssyke").

Så lenge du føler deg heilt frisk er mitt råd at du og fastlegen din bruker god tid på å finne ut av dette. Det at TSH fortsatt er forhøya (8,80) tyder på at du fortsatt har litt for lågt stoffskifte. Du burde kanskje også få sjekke om du har mangel på kortison. Ved slik mangel vil ein ikkje tåle Levaxin så godt. Blodprøvane som bør tas er S-kortisol, ACTH og 21-hydroksylase antistoff.

Dersom TSH ikkje går ned til o,5-1,5 når du bruker Levaxin 25 ug om dagen, bør dosen aukast til 50 ug. Men bruk altså lang tid mellom kvar gong dosen blir auka. Lykke til!

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 199,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn