Asosial personlighetsfortyrrelse

Spørsmål

Jeg har en kjæreste som har svært vanskelig for å tilpasse seg samfunnets og dets normer og regler.Jeg har undersøkt og lest mye for å finne ut hva som "feiler" han, og har nylig kommet over personlighetsforstyrrelser.Kjennetegnenene som tilhører asosial personlighetsforstyrrelser - stemmer meget godt overens.For tiden sitter han i fengsel.Han har aldri blitt vurdert av psykolog o.l Hva gjør jeg for å hjelpe?

Kvinne, 20 år

Svar

Hei!

Om en person har en personlighetsforstyrrelse eller om han har mer av enkelte karaktertrekk som er problematiske, er en vanskelig vurdering, og rene personlighetsforstyrrelser er faktisk ganske sjeldne. Som regel må man vurderes av psykolog eller psykiater for å få stilt en slik diagnose. Hvis han sitter i fengsel nå vil jeg tro at han blir vurdert av fagpersonell. Det kan være vanskelig å få en slik person til å innse at det er noe galt med ham og vanskelig å få ham frivillig med til psykolog. Selv om man stiller en slik diagnose er det ofte vanskelig å behandle dette på noe vis. Hvis du er bekymret, kan du be om at han blir vurdert av psykolog mens hans sitter i fengsel, så fremt han går med på det selv.

Antisosiale personer har problemer med å forholde seg til andre menneskers rettigheter, følelser og grenser. Disse personene klarer ikke å forholde seg til lov og rett, har problemer med å holde løfter, og vil lyve og svikte andre for å oppnå fordeler eller egen tilfredshet. Tidligere ble slike personer benevnt psykopater. De kan ha problemer med å planlegge og ha dårlig impulskontroll. På grunn av problemer med å føle sympati for andre og manglende ansvarsfølelse samt betydelig aggressivitet, havner slike personer ofte i problemer med rus og vold og kan komme i hyppig kontakt med politi- og rettssystemet.

Les mer om personlighetsforstyrrelser under linkene over til høyre.