Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Alzheimer og arv

Spørsmål

Eg vil spørre om alzeimers er arvelig? for meg eller mine barn.Kan man teste dette? Min mor fikk det ved 47 års alder dog når hun var 55 år sengliggande i fosterstilling og matad med slange. Kvinne, 49 år

Svar

Hei.

Alzheimers sykdom er den mest vanlige formen for aldersdemens. Det finnes flere ulike forholdsvis sjeldne arvelige former, men så mye som 95%; av tilfellen av Alzheimers sykdom viser ikke noe tydelig arvelig mønster. Noe av det som gjør et klart arvelig mønster vanskelig å se, er sannsynligvis at det ikke finnes kun ett enkelt gen for Alzheimers sykdom, men at tilbøyeligheten til å få dette er bestemt av flere gener som alle kan arves uavhengig av hverandre. Generelt kan man si at dersom man har ett nært familiemedlem (dvs. mor, far eller søsken) har Alzheimers sykdom, er det 2 - 4 ganger øket risiko for at man selv skal få sykdommen sammenlignet med normalbefolkningen. Dette er imidlertid statistikk for store befolkningsgrupper, og kan ikke brukes direkte for å si noe sikkert om sjansen for akkurat deg.

Som du skjønner av det ovenstående finnes det ingen spesifikke tester som kan si noe om akkurat DIN sjanse for å få Alzheimers sykdom. Selv om jeg kan berolige deg med at langt de fleste former for sykdommen IKKE er direkte arvelig, er det altså allikevel en viss øket risiko for barn av Alzheimer-rammede. Hvor stor denne risikoen er for deg personlig er det dessverre umulig for noen å si nøyaktig.

Jeg håper at dette var svar på ditt spørsmål.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-