Alzheimer - testing.

Spørsmål

Hei!
Min mor har kanskje fått diagnosen Alzheimer. Hun må testes mer før en endelig diagnose kan stilles. Tidligere har du svart på spørsmål angående arvelighet ved Alzheimer, og at risken er 50pst høyere for barn av osv osv. Men det jeg lurer på er: Hvis moren min har ått Alzheimer, kan jeg og min bror teste oss nå, eller må man vente på at liknende symptomer oppstår før en evt sjekk??
Min bror er enda i tenårene.

PS: Minmor er enda ikke fylt 50.

hilsen smiley

Mann, 23 år

Svar

Alzheimer er en vanskelig sykdom. Ofte er det vanskelig å få en sikker diagnose, og det er vanskelig å behandle. Pr. idag har man ingen sikker metode til å finne ut i forkant om man senere vil få Alzheimer. Det er ingen grunn til at du og din bror skal gå og bli testet med tanke på denne sykdom. Det er jo slett ikke slik at dere behøver å utviktle Alzheimer selvom nå din mor skulle få den diagnosen. Husk på at i de fleste familier med slik sykdom, så ser man bare det ene tilfelle.