ADHD og medisiner

Spørsmål

Tror jeg lider av AD/HD.Har siden barndom hatt de mest kjente symptomer på AD/HD, bortsett fra gode karakterer i skole, og rimelig god oppførsel til ca 15 års alder.Har hatt mange forskjellige probl etter dette med skole, jobb,kriminell adferd,alkohol,politi og selvmordsforsøk.Er aldri straffedømt,og har aldri vært i noe "miljø".Prøvde amfetamin første gang for 4 år siden og følte meg positivt påvirket,uten direkte rusfølelse.Går fast hos psykolog av eget ønske,og psykolog tror ikke på AD/HD pga god orden, oppførsel og vett, helt fra barndom av.Forholdene hjemme var klanderverdige og psykolog mener dette har gjort meg utrygg. Karakterbøker,vitnemål og samtaler er brukt som grunnlag.Er mennesker med AD/HD generelt "mindre begavet"? Må det være slike problemer for å prøve ut Ritalin evt nye Concerta? Har selvmedisinert meg ofte,men noe ujevnt og helst kun ved behov siden første gang for 4 år siden,men håpet på diagnose fra psykolog for å få prøvd ut medisin på lovlig vis.De siste 10 måneder har jeg prøvd medisinering i svært små doseringer,men jevnere,med mer positiv og jevn effekt.Har gjennom flere år prøvd flere typer antidepressiver,fra psykolog og lege,med dårlige resultater.Er i en situasjon hvor jeg kvier meg for å si om selvmedisineringen til psykologen,bør jeg det?Er redd for å bli misforstått, og behandlet som "bruker".Hva om politi evt barnevern blir kontaktet i saken?Lever et "normalt" familieliv hvor hun har ett barn fra før (15 år).Samboer har godtatt selvmedisinering pga meget positiv synlig effekt, men ønsker også å få til dette på lovlig vis. Hun er som meg redd at forholdet står i fare dersom jeg ikke medisineres.Vi har et åpent,ærlig og godt forhold.Ingen vet om dette utenom oss to,og utad oppfattes jeg som normal med mange venner.Alkoholbruken er redusert til nesten ingenting, jeg holder meg i god form,jobber,trener og ser yngre ut enn alder tilsier.Med amfetaminen blir jeg bl.a rolig,konsentrert,ikke-voldelig,mer normal og har jevn sexlyst,spiser og sover oppimot normalt.Totalt sett mer seriøs, og med forbedret livskvalitet.Dette føler jeg meg sikker på etter 4 år med prøving.Føler å ha levd i et psykisk minihelvete i alle år før dette.I perioder har jeg stoppet selvmedisineringen,men det går aldri mange dager før negativ hyperaktivitet melder seg,og det meste føles like uoversiktelig,som før. Har amfetamin skadevirkende langtidseffekt på kroppen,psyken?Finnes det experter på dette felt?Kan dere,hvis mulig gi råd til meg videre?Er problemet vanlig? Med håp og hilsen..."Roy".

Mann, 32 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Dette er et vanskelig felt hvor det er svært mye rom for skjønn, og selve diagnosen ADHD kan være vanskelig å stille, selv for trenede psykologer/psykiatere.

ADHD er en fellesbetegnelse for en rekke forstyrrelser i hjernefunksjonen, men hovedtrekkene er;
- oppmerksomhetssvikt
- hyperaktivitet
- impulsivitet

Mange har lærevansker og atferdsvansker.
Symptomene blir oftest tydelige i barneårene og varer livet ut. Barn med ADHD har normal intelligens.

Nå når du er blitt så voksen som du er, så er det ikke opplagt at du skal bruke medikamenter. Det er uhensiktsmessig uansett å gi alle med diagnosen ADHD medikamenter. Grunnen til å gi medikamenter må være fordi det er potensiale for å forbedre plager pasienten har og fordi funksjonsnivået er for dårlig uten medisiner. Dette er en svært vanskelig avgjørelse.

Jeg tror at selvmedisinering gjør det vanskeligere for deg å få medikamenter, og synes du skal begrense dette eventuelt kutte det helt ut. Psykologen har taushetsplikt og vil neppe koble inn politi eller barnevern hvis du er så velfungerende til daglig som du selv sier, men da må man også stille spørsmålstegn ved om du trenger medikamentet. Som sagt er det en svært vanskelig problemstilling og jeg tror du forverrer situasjonen ved å selvmedisinere deg, det er faktisk en grunn til ikke å gi deg medisiner. Uansett bør du fortelle psykologen din om dette etter min mening. Kronisk misbruk kan føre til toleranseutvikling og psykisk avhengighet med varierende grad av unormal oppførsel.

Du er nok ikke den eneste som sliter med dette og jeg foreslår at du kontakter ADHD-foreningen for mer informasjon og hjelp. De kan sannsynligvis også hjelpe deg med å få kontakt med eksperter på området. Mange steder i landet finnes det Voksenhabiliteringsteam, blant annet på Ullevål. Disse fagmiljøene kan hjelpe deg med å få stilt korrekt diagnose.

Lykke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-