Spørsmål om uførepensjon

Spørsmål

Jeg er bonde på 61 år. Jeg er sliter med høyt blodtykk og urinsyre gikt. Jeg er overvektig og sliter med å klare de daglige plikter på gården. Jeg er ugift og har ingen til å hjelpe meg. Gården er såpass liten at jeg også sliter økonomisk, blant annet med høy gjeld. Kan jeg få uføretrygd når jeg ikke lenger orker å drive gården.

Mann, 61 år

Svar

Hei!
Nei dessverre. For å få uføretrygd skal man ha en sykdom som har gått inn i en kronisk fase og som klart begrenser din arbeidsmulighet. Økonomiske og sosiale årsaker er ikke godkjente "diagnoser". Det er fastlegen din som søker om uførepensjon, mens den endelige avgjørelsen tar rikstrygdeverket(trygdekontoret). Det er blitt svært strengt for å få innvilget dette.