Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sjømannslegeattest og HIV-medisiner

Spørsmål

Hei, har et spørsmål ang helseerklæring for sjøfolk. Hvis en får medisinsk behandling for HIV, er disse medisinene forenelig med en helseerklæring for sjøfolk ? Altså kan man gå på HIV medisinering og inneha en helseattest for sjøfolk. Forstår det slik at en vellykket behandling gjør at man kan leve uten særlige plager med et relativt normalt immunsystem, men igjen er denne behandligen forenelig med et arbeidsliv til sjøs som krever helseerklæring ? Det er naturligvis andre forhold med sykdommer som spiller inn med helseerklæringen, men med en vellykket HIV behandling kan man få utstedt helseerklæring og jobbe som sjømann.

Svar

Hei.

I utgangspunktet så er det å være HIV-positiv, IKKE til hinder for å få sjømannslegeattest. Men der kan naturligvis forekomme sykdommer som følge av HIV, som kan hindre en person i å jobbe som sjømann. Noen kan ha bivirkninger av medisiner mot HIV, og da kan bivirkningene være til hinder for å få sjømannslegeattest. Har man ikke noen bivirkninger, og er forøvrig frisk og ikke har noen subjektive helseplager av det å være HIV-positiv, så kan sjømannslegeattest utstedes, og vedkommende kan jobbe som sjømann.
Dette er imidlertid individuelle vurderinger, og vil i særdeleshet avhenge av om den enkelte person har eventuelle bivirkninger av medisinene, som er til hindre for å jobbe som sjømann. Da tenker vi spesielt på trøtthet, nedsatt oppmerksomhets- og reaksjonsevne m.v.
Håper det var avklarende. Ha det bra.