Lønn i sykemeldingsperiode og arbeidsgivers refusjon fra NAV

Spørsmål

Hei,jeg er sykemeldt som arbeidstaker 100 prosent og kommunal omsorgslønn (frilanser) 9 prosent .Totalt utgjør dette 109 prosent stilling. Min hovedarbeidsgiver betaler lønn under sykdom som utgjør over 6 g.Kommunen har også betalt lønn under sykdom mot til sendt D skjema.Dette har jeg fortalt til Nav opptil flere ganger på telefon,men opplever stadig at jeg får brev om å framsette krav om sykepenger for den delen som gjelder kommunen.Dette til tross for at jeg har meldt i fra om at begge arbeidsgivere betaler lønn under sykdom.Tilslutt fikk jeg brev om at Nav kun vil refundere sykepenger til hovedarbeidsgiver og oppdragsgiver som betaler lønn under sykdom vil ikke få refundert sykepenger fordi refusjon til hovedarbeidsgiver går foran direkte utbetaling til sykemeldte.Kan jeg motta lønn fra begge arbeidsgivere på bakgrunn av det Nav skriver?

Mann 35
Svar

Hei, 


Den informasjonen du har fått fra NAV ser ut til å være riktig. Så lenge du tjener over 6G i hovedarbeidsforholdet ditt, vil hovedarbeidsgiver ha krav på alt av sykepengerefusjon. Det er ikke slik at refusjonen skal fordeles mellom arbeidsgiverne. 


Når du mottar full lønn (over 6G)  i sykemeldingsperioden fra hovedarbeidsgiver, er det som følge av arbeidsavtalen din. Det er ikke en rettighet som følger av loven. Så lenge utbetalingen er avtalebasert, er det ingenting i veien for at du kan motta full lønn også fra biarbeidsgiver under sykdom, men det må bero på avtale. 


I dette tilfellet mottar du omsorgslønn fra kommunen, men denne lønnsutbetalingen vil kommunen ikke få refundert fra NAV. Betalingen er ikke noe som du etter omstendighetene har krav på, og det er tvilsomt om kommunen ville hatt lov til å inngå en avtale om utbetaling uten mulighet for refusjon. 


Mitt råd til deg, er at du kontakter kommunen og formidler den informasjonen du har fått fra NAV. Det er viktig for å unngå at kommunen i etterkant mener at du har holdt tilbake informasjon, og dermed krever tilbake det du eventuelt urettmessig har mottatt. Så lenge du gir kommunen uttrykkelig beskjed om at de ikke vil får refundert lønn i din sykemeldingsperiode, har du oppfylt dine forpliktelser. Med vennlig hilsenChristian A. Kramer

advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 289,-