Høyt blyinnhold i blodet

Spørsmål

HAR FÅTT FOR HØYT BLY INNHOLD I BLODET PGA. ARBEIDET MITT. NÅ SKAL JEG HOLDE MEG UNNA BLY TIL VERDIENE HAR GÅTT NED. VET IKKE STORT OM DETTE, OG HELLER IKKE HVEM JEG KAN SNAKKE MED OM DET. JEG HAR IKKE VELDIG HØYE VERDIER, 0,9( MOL TROR JEG DET KALLES)PÅ EN ELLER ANNEN SKALA....
KAN DERE FORTELLE MEG NOE OM DETTE?

Kvinne, 35 år

Svar

Hei.

Her har jeg sammenfattet en del informasjon til deg om høye verdier av bly i blodet:

Bly og blyforbindelser er giftige stoffer. Opptak av bly i kroppen skjer først og fremst gjennom innånding eller svelging. Ved yrkesmessig eksponering er innånding av blyholdig støv, røyk eller damp viktigste kilde til eksponering. Hos voksne vil bly som kommer inn i kroppen via åndedrettet tas opp i kroppen mer effektivt enn bly som tas opp via mage-tarmkanalen.

Uorganisk bly som tas opp i blodet, transporteres til ulike organer og vev. 90% av det bly som deponeres i kroppen lagres i skjelettet, mens en mindre del lagres i lever eller nyrer.
Akutt blyforgiftning kan oppstå ved innånding av blyholdig røyk, damp eller støv i høye konsentrasjoner. Dette kan forekomme ved sveising/skjæring av metall dekket med blyholdig maling eller annet blyholdig materiale. Symptomer på forgiftning kan være magesmerter (”blykolikk”), tretthet, hodepine, irritabilitet og andre symptomer fra nervesystemet. Akutt blyforgiftning kan også oppstå ved inntak av bly gjennom munnen.
Langvarig blyeksponering kan påvirke blodet, nervesystemet og nyrene og føre til anemi (lav blodprosent), nedsatt nerveledningshastighet, nedsatt hukommelse, reaksjonshastighet og oppfatningsevne. Flere blyforbindelser er klassifisert som kreftfremkallende. Bly kan gi skade på arveanlegg og forplantningsevne hos både kvinner og menn, og kan medføre nedsatt fertilitet, abort, for tidlig fødsel, dødfødsel eller lav fødselsvekt hos barnet.
Et foster kan få hjerneskader ved blodblynivåer som er ufarlige for moren. Bly passerer via morkaken til fosterets blod, og det utskilles også i morsmelk. Skade på sentralnervesystemet hos små barn er påvist ved blodblyverdier ned til 0,5 mikromol per liter blod. Kvinner som ønsker å bli gravide eller som ammer, bør derfor ha blodblyverdier under 0,5 mikromol per liter blod.

Dersom blyinnholdet i blodet hos en kvinne i fertil alder er mer enn 0,75 mikromol per liter blod, skal arbeidstakeren omplasseres inntil verdien er mindre enn 0,5, og i minimum 3 mnd. Dette er altså tilfellet for deg.

Her er en lenke der du kan lese mer om bly:
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel/vis.html?tid=28910#13 (se vedlegg 6)