Hører ikke vekkerklokken om morgenen

Spørsmål

Jeg har i mange år hatt store problemer med oppvåkning. Dette er nå blitt så ille at jeg er så og si umulig å få opp om morgenen. Hverken vekkerklokke, radio, høye lyder eller kjærestens iherdige forsøk på å få meg opp hjelper. Jeg legger meg normalt mellom 23:30 og 01:00 og sovner relativt fort, mellom 20 min og 1 time etter leggetid. Vekkerklokken stiller jeg som regel klokken 08:00, men denne har som sagt ingen effekt. Jeg er heller ikke deprimert, er student og har ingen stressende hverdag. Dersom jeg får sove fritt, uten forstyrrelser, sover jeg mellom 9 og 11 timer. Problemet er at jeg ikke kommer meg opp om morgenen, ikke engang med flere vekkerklokker. Jeg rett og slett skrur dem av og sover videre. Jeg har lest på sidene her uten å finne noen med et tilsvarende problem. Jeg aner rett og slett ikke hva jeg skal gjøre for å kunne klare å stå opp til normal tid. Vet ikke om det har noe å si, men faren min hadde nøyaktig det samme problemet da han var student. Dette ble bedre med tiden. Begge foreldrene mine er leger, men er av den oppfatningen at jeg bare er litt /lat/ og ikke vil stå opp. Dette er ikke riktig. Jeg VIL, men jeg klarer ikke.

I tillegg har jeg en jobb en dag i uken, hvor jeg slutter klokken 24:00. Får da ofte ikke sove før klokken 02:00 denne dagen, og dette forplanter seg ofte utover uken, slik at jeg sover lenge dagen etter, litt kortere den 2. dagen, nesten normalt den 3. og normalt den 4.

Jeg spiser normalt, men trener lite. Tidligere trente jeg mye, 4-5 dager i uken med det samme søvnproblemet som nå. Har normal, slank kropp. Ingen sykdommer jeg vet om, annet enn /jumpers knee/.

Håper dere kan hjelpe meg med å kunne stå opp når vekkerklokken ringer.

Mann, 22 år

Svar

Hei!

Det er nok riktig at ditt problem, ut fra de foreliggende opplysninger, ikke verken kan kalles insomni (søvnløshet), hypersomni (stort søvnbehov og trøtt om dagen), forsinket søvnfasesyndrom eller andre klassiske søvnforstyrrelser
Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg til å høre vekkerklokken bedre, men jeg kan kanskje bidra til en forståelse av ditt problem.
Vi vet at søvnen er inndelt i stadier på bakgrunn av registreringer av hjerneaktivitet og muskelaktivitet gjort i søvnlaboratorier(polysomnografisk undersøkelse). Her måles blant annet hvor dypt vi sover og hvor vanskelig det blir å vekke oss.
Vi inndeler disse fasene i fire typer. I tillegg til disse kommer REM- søvnen, hvor vi drømmer. Normalt utgjør stadium 2 omkring 50 % av søvntiden. Denne fasen kalles lett søvn og det er normalt hos de fleste av oss å gå inn i denne fasen igjen en kort stund før vi våkner. Da er vi normalt lette å vekke.
Normalt opptrer stadium 3 og 4, fasene hvor vi er i dyp søvn og nesten umulige å vekke tidlig på natten. Dette er viktig faser fordi de regnes som svært viktige for å føle seg utvilt neste dag.
Du oppgir å ha behov for mellom 9 og 11 timers søvn i døgnet og det er ikke normalt.
Hva årsaken til dette er vil jeg ikke spekulere i, men det kan ha noe med skiftarbeidet ditt en dag i uken. Her forskyver du leggetiden med nesten 4 timer noen ganger og det kan ha mye å si for noen mennesker.
Det kan virke som om du av en eller annen grunn er i stadium 3 eller 4 ved åtte- tiden om morgenen, på et tidspunkt hvor du normalt skulle vært i stadium 2 eller hatt REM- søvn.
Hvis problemet ditt vedvarer synes jeg du skal be om en henvisning til et søvnlaboratorium og for å finne ut av dette.

Lykke til!