Fosfordamp

Spørsmål

Hei.
Hva vet du om farene / bivirkningene ved å puste inn fosfordamp?
Jeg jobber selv slik at jeg puster inn fosfordamp 6 ganger i løpet av 8 timer på jobb.
Ved innånding av fosfordampen så hoster jeg blir svimmel og kvalm, og føler meg trøtt og utilpass.

Mann, 29 år

Svar

Hei. Farene med fosfor i arbeidslivet er mest kjent fra fyrstikkindustrien på begynnelsen av 1900-tallet. Her var det store konsentrasjoner av fosfor uten yrkeshygieniske tiltak. Problemet med fosfor her er at forskjellige forforforbindelser (i høye konsentrasjoner) kan angripe både ben og nervesystemet. Ved brenning/oppvarming av fosforforbindelser kan dette reagere med vann i luften og danne syrer som skader luftveier.

Nå er det slik at arbeidsplasser som jobber med farlige avgasser er pålagt av myndighetene å beskytte ansatte fra farer på jobb. Dette både ved friskluftsanlegg ved behov for dette og avtrekk av avdamp. Ut fra hva du skriver er det vanskelig å si noe mer om plagene dine uten å vite hva du er utsatt for.

For å forsikre deg at det du driver med på arbeidsplassen er forsvarlig, kan du kontakte hovedverneombudet på arbeidsplassen din, eventuelt HMS (helse-miljø-sikkerhet)ansvarlig eller bedriftslege.

Lykke til!