Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Beregning av trygdeytelser etter omsorgsarbeid

Spørsmål

Hei.

Jeg har et spørsmål vedrørende regelverket for utbetaling av uføretrygd. Forteller først min historie som er årsak til at jeg lurer:

Jeg startet arbeidslivet med jobb ved siden av skolen, som 15-åring. Startet i 100% stilling i 1985. Stiftet familie, og fikk 2 barn på 90-tallet. Familien bodde på et småbruk i en liten bygd. I 2000-2004 utdannet jeg meg innen et yrke med gode jobbmuligheter. Under utdannelsen var jeg i jobb 19,5 % i tillegg til studiene. (Jeg hadde i tillegg permisjon fra en 50% stilling). I studiets praksisperioder var derfor min sysselsetting totalt 119,5%, i tillegg til oppgaveskriving, egne barn, hus, hjem og en del dyr. Jeg hadde altså en god arbeidskapasitet. Planen var full stilling i mitt nye drømmeyrke, samt i tillegg å spe på med ekstravakter utover dette ved behov.
Disse planene tok dessverre, en annen vending. Under siste del av studiene, ble et av barna, som da var 8 år gammelt, utsatt for svært grove overgrep og voldtekt av vår nærmeste nabo. Vi ble nødt til å flytte til en annen by, 20 mil unna. Barnet fikk store, varige mén etter overgrepene, både fysisk og psykisk. Det var en svært tøff tid for hele familien, med rettssak, nytt hjem, ny skole, lærere og klassekamerater i en ukjent by. Barnet hadde behov for tett oppfølging hele tiden. I denne situasjonen, startet jeg derfor i ren nattevakt-stilling, 60 %, slik at jeg var tilgjengelig hale dagen (som var helt nødvendig) og kunne være sammen med barnet hele ettermiddagen og kvelden. Barnets besteforeldre, tante og onkel var involvert for at jeg i det heletatt skulle kunne være i denne jobben. Faren ble ukependler. Da barnet gikk i 7.klasse, gjorde jeg et forsøk på en større dagstilling, men det fungerte svært dårlig, og jeg startet derfor i nattevaktstilling igjen. Hele tiden har jeg arbeidet ekstravakter så mye det overhode har latt seg gjøre. Målet har hele tiden vært å arbeide større stilling etter hvert som barnet ble eldre og mer selvstendig. I ungdomsårene var det ekstr

Svar

Hei,

Jeg ser at du kommer veldig uheldig ut med tanke på beregningen av trygdeytelser. Reglene om hvordan trygdeytelser beregnes gir dessverre ikke mulighet til å ta hensyn til rimelighet i det enkelte tilfellet. Dersom innsatsen din for det hjelpetrengende barnet kan gi rett til pensjonspoeng for omsorgsarbeid, så er det mulig å se bort fra alle årene med omsorgspoeng hvis det er til fordel for deg. Det vil si at de fem årene som inngår i beregningen er de fem siste årene uten omsorgspoeng. Denne regelen vil neppe løse problemet i ditt tilfelle, i og med at du var i slutten av studieperioden da du fikk de ekstra omsorgsoppgavene. I din situasjon er problemet at du aldri rakk å ha høyere inntekt, først som følge av studier, deretter som følge av omsorgsarbeid og til slutt som følge av din egen sykdom. Det finnes dessverre ingen unntaksregel som gjør det mulig å ta hensyn til hvilken inntekt du kunne og ville hatt om omstendighetene hadde vært annerledes.

Hvis du skulle klare å komme deg ut i deltidsarbeid, og du senere blir arbeidsufør også i denne stillingen, vil det være mulig å få fastsatt et nytt uføretidspunkt for denne del av arbeidsuførheten slik at du får medregnet eventuelle høyere inntekter du oppnår i deltidsstillingen, men bortsett fra det kan jeg dessverre ikke se noen mulighet for gunstigere beregning av trygdeytelsene dine. Du bør imidlertid be om hjelp til å se på om du har fått medregnet omsorgspoeng for de år du har tatt deg av barnet ditt.

Det er mulig at inntektstapet du har hatt for å ta deg av ditt hjelpetrengende barn kunne ha vært krevd erstattet i en sak mot gjerningspersonen som forgrep seg på barnet, eventuelt av kontoret for voldsoffererstatning, all den tid det er årsakssammenheng mellom overgrepene og inntektstapet ditt. Jeg råder deg til å kontakte advokat snarest mulig for å undersøke om du kan ha et slikt krav og om kravet i så fall er i behold eller om kravet har gått tapt som følge av foreldelse.

Med vennlig hilsen

Lene Frykman
Advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-