Kvinner i Norge har høyere legemeldt sykefravær enn menn.  Foto: Scanpix
Kvinner i Norge har høyere legemeldt sykefravær enn menn. Foto: Scanpix Vis mer

Kvinner er mest sykemeldte

Hvorfor det er slik, er et mysterium.

Norske kvinners sykefravær er høyere enn menns, viser en ny rapport fra Frischsenteret, som er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Dette gjelder i alle aldersgrupper og i alle sektorer, bransjer og næringer, skriver Dagens Medisin.

Forskjellen kan likevel ikke forklares med ulike holdninger, personlighetstrekk eller motivasjon for jobben, konkluderer Arbeids- og sosialdepartementet.

Kunnskapen og årsakene bak sykefraværet er fortsatt mangelfull, ifølge rapporten:

«Én viktig faktor er åpenbart graviditeter, som utgjør en vesentlig andel av kvinners sykefravær. I aldersgruppen 20-39 år utgjør sykefravær i svangerskapet opp mot 60 prosent av kjønnsforskjellen (Myklebø and Thune, 2007). Den resterende kjønnsforskjellen er derimot på mange måter et mysterium.»

LES OGSÅ: Disse spørsmålene bør du stille deg før du blir borte fra jobb

Testet holdninger, normer og preferanser

Den norske studien er gjennomført som en spørreundersøkelse blant ansatte i to bydeler i Oslo, og har blitt koblet med detaljerte sykefraværsdata fra Oslo kommunes personaldatasystem.

Studien har testet om ulike holdninger, normer og preferanser kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær, og viser at menn og kvinner er til dels ulike.

Kvinner har blant annet en signifikant høyere indre motivasjon enn menn, og indre motivasjon er forbundet med lavere egenmeldt sykefravær. Menn betrakter jobben bare som en måte å tjene penger på i større grad enn kvinner, ifølge studien.

«Videre finner vi at enkelte holdninger, normer og preferanser korrelerer med sykefravær. I sum finner vi likevel ikke at forskjellene mellom kjønnene når det gjelder holdninger, normer og preferanser og samvariasjonen med sykefravær, bidrar til å forklare kjønnsforskjellen i sykefravær» står det i rapportens sammendrag.

LES OGSÅ: – Kvinner bruker betydelig mer antibiotika enn menn

Yrket kan ikke forklare årsaken

Kjønnsforskjellene i sykefravær kan i liten grad forklares av bransje/yrke.

Til tross for lik bakgrunn, vil kvinnen være mer sykmeldt enn mannen:

«Om en tar en representativ mann og kvinne, fra samme jobb, med samme alder, utdanning m.m., og med samme holdninger/preferanser, er kvinnen 2,7 prosentpoeng mer sykmeldt enn mannen, av årsaker vi ikke kjenner».

Undersøkelsen peker i en retning av at kvinner har en større morbiditet eller sårbarhet for helseplager enn menn, men undersøkelsen sier ingenting om hvorfor dette skulle være tilfellet.

«Undersøkelsen føyer seg i så måte inn i det som ofte omtales som «the morbidity and mortality paradox»; at kvinner er oftere syke, men samtidig lever lengre enn menn,» skriver forskerne.

Det er også kjent at kvinner oppsøker oftere legen enn menn.

– Det er mange teorier om hvorfor kvinner er mer sykemeldte enn menn. Ingen har kunnet konkludere. Ikke jeg heller. Kvinner går også hyppigere til lege enn menn. Det kan tenkes at det er sammenfallende årsak til hyppigere legekontakt og hyppigere sykefravær, men jeg tror ikke antallet legekontakter i seg selv er årsak til økt sykefravær, sier Kari Sollien, leder i den Den Norske Allmennlegeforeningen, til Lommelegen.no.

Kvinner bruker også mer legemidler enn menn.

– Kvinner bruker betydelig mer antibiotika enn menn. Hvorfor vet vi ikke sikkert, men det vi vet er at det er flest kvinner som går til lege, og at kvinner bruker mer av de fleste typer legemidler enn menn, har overlege Martin Steinbakk, avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet, tidligere uttalt til Lommelegen.no.