Konflikter på jobben?

Noen gruer seg til å gå på jobb - og til å arbeide under vanskelige sjefer eller med kollegaer som forsurer arbeidsmiljøet. Samarbeidsproblemene kan starte i det små - men ende med langvarige sykmeldinger.

Jan Wiese, musiker og pedagog i NIPA, Norsk Institutt for Personalutvikling og -administrasjon, trener ledere og arbeidstakere på alle nivåer i å bedre sine kommunikasjonsferdigheter.

- Med gode kommunikasjonsverktøy kan mange konflikter forebygges eller begrenses - konflikter som ellers kan ende i flokete samarbeidsproblemer, sier Wiese.

- Men hva er et kommunikasjonsverktøy?

- Aktiv lytting, for eksempel. Eller måter å motivere medarbeidere på. Tolking av kroppsspråk, bruk av metaforer, mobilisering av kreativitet og fantasi under samtaler er alle sammen verktøy som du kan bruke for å finne andre og bedre løsninger i krevende situasjoner.

- Og dette kan man trene på?

- Nettopp. Som musiker må du øve, øve og øve for å bli god; selv supertalentene må det. På samme måte er kommunikasjon, mellommenneskelig forståelse og empati ferdigheter. Du må trene. Det er viktig å være i god form; det vil si å ha et aktivt repertoar. En amerikansk managmentguru kaller det å fylle "the knowing doing gap". Dette gapet må fylles med ferdigheter.

- Hvordan foregår slike ferdighetsøvelser helt konkret?

- La oss si at du på jobben ber en medarbeider om å gjøre noe - for eksempel å lese gjennom et rundskriv og sende det videre - men gang på gang opplever du at rundskriv og beskjeder stopper opp på vedkommendes pult. Du oppnår ikke det resultatet du ønsker deg. Dette er utgangspunktet for en øvelse som vi gjør, to og to: Én spiller den som ber, den andre spiller den som ikke sender brevet videre. Så tester vi ut hva som skal til for å få sirkulasjonssabotøren til å sende brevet videre likevel. Da må man sette seg i dennes sted, og kjenne etter hvilke måte beskjeden bør framlegges på for at han skal få lyst til å sende brevet videre. Den som ber, prøver seg med flere varianter. Slik blir man bevisst på hvilke input som skal til for å få tilbake en ønsket respons, sier en engasjert Jan Wiese, som presiserer at denne øvelsen bare er én av mange.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I regi av NIPA har han laget en treningsarena for slike øvelser i kommunikasjon og samarbeid. Hit kommer treningslystne menn og kvinner hver tirsdag kveld. Uten gymtøy.

Artikkelen ble publisert på Lommelegen for første gang 1. januar 2000. NIPA heter i dag HR Norge.