cilasorb og forskning

Spørsmål

Hei! Kom nylig over et gammelt video-opptak fra desember 1992, der Lørdagsrevyen har som toppsak at en ny, sensasjonell norsk kreftpille er utviklet. Pillen, kalt /Cilascorb/ (NB: forbehold om riktig stavemåte) skal virke slik at den nøytraliserer et vitalt enzym i kreftcellen slik at denne ikke kan dele seg. Pasienter som har prøvd pillen skal ha blitt bedre av sin sykdom, sies det. Norsk Hydro nevnes som en viktig medspiller i utviklingen av pillen, og det forespeiles et mulig /børseventyr/ i tillegg til det rent medisinske. Reportasjen avsluttes med at en ung og entusiastisk Einar Lunde antyder /et par år/ før pillen kan være allment tilgjengelig.. Dette er altså snart 15 år siden nå, men undertegnede har ihvertfall aldri hørt noe mer om /Cilascorb/. Kan lommelegen.no gi utfyllende informasjon om skjebnen til angjeldende, angivelig sensasjonelle produkt ?

Mann, 51 år

Svar

jeg vet dessverre ikke hvorda det gikk med akkurat dette medikamentet, men jeg kan gi deg et litt mer generelt svar.
Det er dessverre slik at mange av de medikamentene som man finner frem til i forskning viser seg å være ineffektive når man prøver medisinene i større kliniske studier. I disse tilfellene blir de enten "lagt på hylla" eller man jobber videre med medikamentet i andre retninger og prøver å forbedre effekten ytterligere. Noen medisiner viser seg også å ha uønskede bivirkninger som man ikke hadde sett før man prøvde medisinene i større kliniske studier. disse lider ofte samme skjebne.
Dessverre er det et fenomen innen all publiseringsvirksomhet, også medisinsk forskning, som kalles negative publishing bias. Dette kan kort forklares med at forskning som viser mindre sensjasonelle resultater, som f. eks. at en eksperimentell kreftmedisin ikke virker som planlagt likevel, ofte blir tonet ned eller publiseres i mindre tidsskrift, om det overhodet publiseres. Dette medfører at mange "mislykkede" medisiner og forsøk ofte havner bakerst i skapet hvor man ikke ser dem.
Dette betyr ikke at forskningen rundt dem er glemt eller at kunskapen man har tilegnet seg underveis er forgjeves, men det er en naturlig konsekvens da resultatene ikke har samme innvirkning på hvordan fremtidens forskning innenfor et bestemt felt kommer til å utformes, og derved ikke er av like stor almen interesse.