Sykdommer ingen tjener på

Så mye som 90% av verdens sykdomsbyrde skriver seg fra tuberkulose, malaria og andre tropesykdommer. Likevel er det ikke mer enn 10% av ressursene til forskning som går til å forske på sykdommer i den fattige delen av verdenen.

Folkehelseinstituttet melder at medisinene som brukes for å behandle sovesyke ble utviklet for omkring 80 år siden. Dr. Philippe Guérin ved divisjon for smittevern på Folkehelseinstituttet, forklarer: - Det var ikke så kostbart å utvikle medisiner på dette tidspunktet. Dessuten var alt som hadde med utvikling av nye preparater mye mindre regulert enn i dag. I tillegg var det stor interesse for økonomisk vekst i de gjeldende landene på dette tidspunktet, sier han. Sovesyken er en av de aller mest forsømte sykdommene.

I andre tilfeller, som ved visceral leishmaniasis, har sykdommen utviklet sterk motstandsdyktighet mot de eksisterende medikamentene. Manglende mulighet for profitt ved å utvikle medisiner mot sykdommer som rammer mennesker som ikke kan betale, fører til at nye medisiner ikke fremstilles.

Skremmende tall
Dr. Guérin forteller til Lommelegen at det er cirka 300 millioner tilfeller av malaria årlig. Mellom to og tre millioner dør hvert år av sykdommen. - Medisinene som brukes er utviklet for lenge siden og de nye er alt for kostbare til at de brukes. Manglende investeringer er et stort problem, sier legen.

Guérin sier at visceral leishmaniasis først og fremst er utbredt i Øst-Afrika og det nordlige India. Visceral leishmaniasis er en parasittsykdom som fører til feber, avmagring, diare og blodmangel (anemi). Sykdommen kan være dødelig. Cirka 500000 nye tilfeller av sykdommen påvises hvert år, og det er cirka 50000 mennesker som dør av den. Denne sykdommen har blitt motstandsdyktig mot den eksisterende behandlingen.

Når det gjelder sovesyken, eller trypanosomiasis, er så mange som 300 000 mennesker berørt i sentral-Afrika. Guérin nevner Kongo, Angola og Uganda. Sovesyke (afrikansk trypanosomiasis) er en parasittsykdom som smittes via tse-tse-flue, og som medfører feber, leddsmerter og kløe. Hjerte, nyrer og hjernen kan bli angrepet. Angrep av hjernen fører til tretthet og etter hvert koma. Uten behandling er sykdommen dødelig.

Fra forskning til medisiner
I mange land er det slik at grunnforskningen innen helse utføres av offentlige forskningsinstitusjoner. Imidlertid er det nesten utelukkende legemiddelindustrien som utvikler nye medisiner. Dette er problematisk. Fordi lønnsomhet til enhver tid vil styre utviklingen av nye medikamenter, faller tropesykdommene som regel utenfor slike nyutviklinger. Det utvikles så å si ikke medisiner mot sykdommer som rammer mennesker i fattige land fordi disse ikke kan betale for seg.

I flere tilfeller er det utført grunnforskning på tropesykdommer uten at den brukes videre. For å få overført kunnskapen til forsøk og praksis, kreves det økonomisk støtte fra det offentlige eller fra organisasjoner.

Beskjedne samarbeid
Folkehelseinstituttet melder at det finnes tilfeller der offentlige og private har gått sammen for å forsøke å utvikle nye medisiner mot malaria og tuberkulose. Imidlertid er det svært beskjedene beløp som benyttes tatt i betraktning av sykdommenes omfang på verdensbasis.

- Ser man fem til ti år frem i tid, kunne problemene med sykdommene mest sannsynlig vært løst dersom man satset på utvikling av blant annet medisiner mot disse sykdommene, avslutter Guérlin.

Et positivt tiltak er imidlertid i gang. "Global fond to fight hiv/aids, tuberculosis and malaria" har allerede cirka to milliarder amerikanske dollar fra både private og offentlige givere. Fondet har som formål å bekjempe sykdommene.