Psykoser, schizofreni

Ved schizofreni er symptomene klassifisert i "positive" og "negative" symptomer.

Definisjon 
Ved schizofreni kan en se:

Såkalte positive symptomer - Vrangforestillinger, f.eks at den syke opplever at   tankene styres eller påvirkes av andre, hører eller ser fenomener som andre ikke  opplever, kroppen synes forandret osv.

Såkalte negative symptomer - Treghet, sløvhet, avflatning av følelser, passivitet, sosial tilbaketrekning og tendens til å "stivne" eller stoppe opp. Tilstanden kan starte nokså plutselig. Ofte går individet først igjennom en periode der atferd og følelsesliv endres, kanskje i form av sosial tilbaketrekning, sviktende hygiene, mangel på energi eller interesse, kroppslig uro/atferdsvansker, tristhet, kanskje forbundet med selvmordstanker, ("prodromalfasen"). Undersøkelser har vist at det ofte går lang tid fra de første sykdomstegnene viser seg til folk kommer til behandling. Å erkjenne denne tilstanden på et tidlig  tidspunkt er viktig. "Tidlig intervensjon", dvs å få behandling og nødvendige tiltak raskt, kan gi et mindre alvorlig sykdomsforløp.

Forekomst
Psykoser er sjeldne før fylte tolv år. Forekomsten øker fra tretten års alder; 5-10 pr. 10 000 barn før pubertet, 4 pr. 1000 gjennom puberteten.

Årsaker Årsakene antas å være sammensatte. Kjente risikofaktorer:

 • Biologisk sårbarhet, arvelig og annen biologisk disposisjon.
 • Sårbarhet i miljøet.
 • Svakt nettverk, fiendtlighet i familien.
 • Livshendelser kan være utløsende årsaker
 • Hvilken årsak som veier tyngst varierer fra ungdom til ungdom.

  Behandling Behandlingen vil bestå av flere elementer som kombineres.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  MiljøbehandlingPasienten må skjermes mot krav og inntrykk, spesielt i faser med forvirring, og må i mange tilfeller beskyttes i forhold til fare for selvskading. Ofte gjøres dette ved en innleggelse.

  "Psykoedukativ behandling"

 • Informasjon om sykdommen til pasient og familie.
 • Råd, veiledning og støtte i forhold til dagliglivets vansker.
 • En del steder drives slik behandling i grupper med flere familier.

  Medikamentell behandling
  Der finnes en rekke medikamenter som kan virke mot psykose, såkalte nevroleptika. Moderne medikamenter er gunstigere enn de gamle i forhold til bivirkninger.

  IndividualterapiSamtaler der terapeuten særlig legger vekt på å bringe pasienten støtte og forståelse.

  PrognosePsykoser kan være:

 • En enkelt episode.
 • Flere episoder, psykosen kan komme og gå.
 • En tilstand med kronisk forløp slik at pasienten hele tiden bærer preg av sin sykdom. Symptomene varierer ofte over tid.

  Det drives idag aktiv forskning for å finne ut hvordan en kan forutsi forløpet og påvirke det i positiv retning. En vet at tidlig intervensjon og riktig behandling kan ha avgjørende effekt på forløpet hos den enkelte.

  Oppdatert 18.12.08 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege