Godt for potensen - godt for hjertet?

Nye forskningsresultater viser at sildenafil, virkestoffet i Viagra, kan være bra for hjertet. Det er vel ingen menn som ikke har hørt om Viagra - medisinen som skapte mediastorm da den ble lansert i 1998. Medisinen har siden lanseringen blitt utskrevet til mer enn 10 millioner menn, og nå viser det seg at medisinen kanskje også kan ha gunstige effekter på hjertet.

Nitrogenmonoksid (NO) er et stoff som regulerer blodgjennomstrømning gjennom blodårer. Mye av mekanismene bak dette er kartlagt, og vi vet at nitrogenmonoksid frigjøres fra nerveender i penis og fører til dannelsen av et annet stoff kalt syklisk GMP (cGMP). Dette stoffet fører igjen til at blodårene i området utvider seg, blodet strømmer til - og vips, du har ereksjon! Et annet stoff bryter ned cGMP og motvirker at blodårene utvider seg og får ereksjonen til å gå tilbake. Viagra hindrer dette stoffet i å bryte ned cGMP og ereksjonen kan opprettholdes lengre. På denne måten øker også mengden NO i vevet. Mange menn opplever at ereksjonen er hardere og opprettholdes lengre, og noen får tilbake potensen på en slik måte at de senere kan kutte ut Viagra før hvert samleie.

Kan Viagra brukes til annet enn ereksjonsproblemer?
I en artikkel i Journal of American College of Cardiology (oktobernummeret 2002), presenteres forskningsresultater som tyder på at sildenafil også har effekter som er gunstige for hjertet. Hos personer med sykdom i hjertets blodårer kan det foreligge en tilstand i blodårene som kalles endotelial dysfunksjon. Dette innebærer at blodårene nærmest er irriterte og lettere danner blodpropper. Nitrogenmonoksid motvirker denne tilstanden, og forskerne ville teste om sildenafil påvirket nivået av NO i hjertets blodårer. Det viste seg at teorien holdt stikk; Viagra førte til en utvidelse av hjertets blodårer og en økning i nivået av nitrogenmonoksid. Utvidelsen av blodårene førte til en lett reduksjon i blodtrykket, en tredjedel lavere enn det man oppnår med nitroglyserin. Dessuten fører det økte nivået av NO til en hemming av blodplatene, slik at tendensen til å lage blodpropp reduseres. Terskelen for å få anginaplager økte også noe.

Disse forandringene gjør at forfatterne tror Viagra kan ha gunstig effekt på hjertet, men mer forskning er nødvendig før Viagra kan brukes forebyggende eller i behandling av hjertesykdom.

Viagra
Viagra er brukt av mange menn i mange land, og det anslås at 7 av ti menn med ereksjonsproblemer som forsøker Viagra har hatt effekt av medisinen. I USA regner man med at 40% av alle menn over 40 år og 70% av alle menn over 70 år opplever ereksjonsproblemer i en eller annen grad. Omtrent en halv time etter at medisinen er inntatt kommer virkningen, og for de fleste varer virkningen i 30 til 120 minutter. At Viagra gir økt seksuell lyst er en myte, men virkestoffet sildenafil har god virkning når det å bedre evnen til å få og opprettholde ereksjon.