FOREBYGGING NYTTER

Å forebygge sykdom er sannsynligvis mye viktigere og fornuftigere enn å satse på å behandle sykdommer når de oppstår. En doktoravhandling fra Finnmark har gitt oss beviser for at motivasjon og forebygging hjelper til å redusere risikofaktorene for sykdom.

Doktor Beate Lupton har i sin doktorgrad gitt et godt eksempel på hvordan motivasjon og engasjerte helsearbeidere og lokale frivillige bidrar til å redusere risikofaktorer i et helt lokalsamfunn.

Hun visste fra befolkningsundersøkelser på 70-tallet at Finnmark lå svært dårlig an når det gjaldt levealder, og hovedårsaken til dette var hjerte-karsykdom. Fiskerne drakk i gjennomsnitt 1.7 liter kokekaffe pr døgn når de var på fiske, 70 prosent røykte og kostholdet inneholdt mer fett enn ønskelig. Enkelte steder var gjennomsnittlig kolesterolverdi på 8, og under 5 er det som er medisinsk ønskelig nivå.

I Båtsfjord og Nordkapp kommune ble det derfor på slutten av 80-tallet og utover på 90-tallet satt i gang en bred motivasjonskampanje for å bedre helsen til innbyggerne. Befolkningen i de to kommunene ble invitert til å være med å bestemme hvordan man skulle forebygge helseproblemene. Blant annet ble frivillige organisasjoner trukket inn. Det resulterte i en rekke aktiviteter og arrangementer.

Noen av de viktige endringene i folks atferd gikk ut på:
- røykeslutt
- overgang fra helmelk til lettmelk
- overgang fra kokekaffe til filterkaffe
- økt fysisk aktivitet

I slike avgrensbare lokalsamfunn var det trolig lettere å motivere befolkningen enn i større samfunn. Folk pratet om prosjektet, var med på å bestemme hvordan motivasjonen skulle foregå, deltok i arrangementer og prosjektet ble godt kjent i lokalmiljøet.

Doktor Lupton sammenliknet kommunene med noen andre -kontrollkommuner- i Finnmark, og fant at motivasjonskampanjen og tiltakene senket blodtrykket til befolkningen i Båtsfjord, og i Nordkapp kommune var det en positiv utvikling av kolesterolverdier og BMI. I Båtsfjord gikk fysisk aktivitet blant menn opp med 9 % og i Nordkapp gikk røyking blant kvinner ned med 9 %.

Doktorgradsdisputasen fant sted i mars i år i Båtsfjord, og var verdens nordligste disputas.

Vi vet jo at det er viktig å forebygge sykdom, men det kan være vanskelig å motivere seg for røykeslutt, sunt kosthold og mer trening. Har man noen å dele erfaringer og motivasjon med, er det tydelig mye lettere å komme i gang. Kanskje du har noen du kan utfordre til røykeslutt sammen med deg? Kanskje en i vennekretsen kan bli en god treningspartner? Og hva med å tenke gjennom kostholdet ditt-¦ kan du unngå fete produkter og produkter med mye sukker? Kroppen din vil garantert få det bedre, og sykdom kan unngås.