Aspergers syndrom: Barn med aspergers kan ofte ha vanskeligheter med å tilpasse seg sosialt. Foto: NTB Scanpix
Aspergers syndrom: Barn med aspergers kan ofte ha vanskeligheter med å tilpasse seg sosialt. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Aspergers syndrom er høytfungerende autisme

Aspergers syndrom er en forstyrrelse i barnets utvikling innenfor autismespekteret. Personer med denne diagnosen vil ha vanskeligheter med å tilpasse seg sosialt.

Aspergers syndrom er en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse karakterisert ved alvorlig og vedvarende forstyrrelser, hvor disse symptomene er sentrale: Vansker med sosial interaksjon med andre, avvik i kommunikasjon og språk, og et atferdsmønster som er begrenset og/eller stereotypt.

Aspergers syndrom tilhører en av autismeforstyrrelsene. Tilstanden blir ofte sett på som en velfungerende form for autisme, slik som atypisk autisme. For de fleste vil vanskene være mest fremtredende i samspill med andre, og ved mye stress og organisering av eget liv.

– Det antas at omkring én prosen av befolkningen har trekkene, altså symptomtypene, som karakteriserer autismespekteret (ASD), sier Mila Dimitrova Vulchanova, professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

LES OGSÅ: Sosial angstlidelse kan være svært hemmende

LES OGSÅ:
image: Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn

Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn

Velfungerende form for autisme

Aspergers syndrom blir vanligvis oppdaget i treårsalderen, men man må ofte vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille riktig diagnose.

Det er en stor variasjon mellom de som har diagnosen, hvor det ofte skilles mellom lavt-fungerende og høyt-fungerende individer med autisme.

Ifølge DSM-V, som er den aktuelle rådende diagnostikkmanualen (2015), finnes ikke aspergers syndrom lenger. I 2013 ble diagnosen slettet fra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, og erstattet med autismespekterforstyrrelser.

– De som tidligere skulle være diagnostisert med aspergers, er nå med i høyt-fungerende-gruppen. Det er også viktig å presisere at i senere tid er ikke autismespekteret omtalt som en «sykdom», men som spesielle trekk ved vedkommendes kognitive profil, forklarer Vulchanova.

LES OGSÅ: ADHD

Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU: Mila Vulchanova Foto: Albert H. Collett
Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU: Mila Vulchanova Foto: Albert H. Collett Vis mer

Aspergers kan være arvelig

Tidlige tegn på autisme blant barn er mangel på øyekontakt, noe atypisk utvikling av gester og motorikk. Forskere tror at arvelige mekanismer kan ha stor betydning, da mange av pasientene har førstegradsslektninger med Aspergers syndrom eller autistiske trekk.

– De to kriteriene for autisme (ASD) er problemer med sosiale ferdigheter og kommunikasjonsvansker, samt spesielle og begrensede atferdsmønstre og interesser, sier Vulchanova.

Det som er annerledes hos høyt-fungerende personer er at de ikke har språkvansker av samme grad og type som lavtfungerende.

– Vi har forsket mye på høytfungerende autisme, og ser at det er spesielle problemer med pragmatiske aspekter ved språk, det vil si tolkning av vitser, humør, faste uttrykk og metaforer.

LES OGSÅ: Normal narsisissme eller narsissistisk-personlighetsforstyrrelse?

Sammensatte utviklingsvansker

Ofte kan det være forekomst av ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person. Autisme hører til en gruppe tilstander karakterisert med utviklingsforstyrrelser og manglende sosiale evner, dermed heter det «sammensatte utviklingsvansker».

– I tillegg til autisme, hører også Retts syndrom og Childhood Disintegrative Disorder med her.

LES OGSÅ: Autisme hos barn

Slik stilles diagnosen

For å kunne stille riktig diagnose brukes ofte undersøkelsene Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) eller Autism Diagnistic Interview (ADI-R).

– Bare sertifiserte personer kan utføre disse testene. Den første testen utføres i form av en utveksling av spørsmål og oppgaver mellom testleder og barn. Den andre testen er et slags intervju med foreldre, der barnet får en «poengsum» på grunnlag av svarene, og diagnosen stilles basert på en skala, sier Vulchanova.

Det finnes ingen behandling som kan «kurere» autisme, men det finnes bevis på at det er en utviklingskurve blant høyt-fungerende barn.

– I vår forskning ser vi at noen av symptomene og problemene kan minske over tid, og at språkforståelsen kan forbedres.

LES OGSÅ: Trenger du egentlig vitamintilskudd?

LES OGSÅ:
image: Da ni år gamle Emilie plutselig gikk ned sju kilo, skjønte familien at noe var galt

Da ni år gamle Emilie plutselig gikk ned sju kilo, skjønte familien at noe var galt

Kan ha lignende trekk, uten å ha aspergers

Mange kan kjenne seg igjen i typiske trekk som kjennetegner aspergers syndrom, men det er ikke dermed sagt at man har denne diagnosen.

– Hvis du skulle vurdere å finne ut om du har en form for diagnose må du kontakte fastlegen og få en henvisning til en psykiater som kan henvise deg til et sted som utreder dette, skriver Gunnar Cramer, lommelegens psykiater, i et legesvar.

– Det å kommunisere, uttrykke følelser og behov er en treningssak, og det er ikke sikkert at du har en diagnose selv om du ikke er trent opp på dette fra barndommen.

LES OGSÅ: Dissosiative lidelser

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-

Kilde: www.nhi.no

Har du et spørsmål? Send inn spørsmålet ditt til psykiater Gunnar Cramer.