Om behandlingen vil hjelpe avhenger av diagnosen

Spørsmål

Har fått behandling med trykkbølge hos fysioterapeut. Og hos naprapat. Har fått mange behandlinger. Har dette noen hensikt å fortsette med dette? Blir det raskere bedring? Har også brukt medisinen Modifenac. Dette har en kortvarig effekt mot smerten.

Svar

Hei.

Dette er det slett ikke lett å gi deg noe svar på, for jeg vet jo ikke hva slags helseproblemer du har, hvor smerten sitter, hva smerten skyldes osv. Sagt med andre ord, så vet jeg ikke diagnosen eller hva du behandler.

Det må man definitivt vite, for å si om noe kan ha behandling.
For å illustrere hva jeg mener, og hvor umulig det er å si noe om slik behandling virker, uten at jeg vet hva slags sykdom du evt har:

La oss f.eks. si at dine smerter skyldes brudd i ryggvirvler pga benskjørhet. (Tilfeldig valgt eksempel) Da vil jo overhodet ikke den behandlingen du får, være riktig behandling.
Eller satt helt på spissen: Om dine smerter teoretisk sett skyldes en uoppdaget kreftsvulst, så vil ihvertfall ikke trykkbølgebehandling hjelpe.
Jeg vet ikke om du har vært til lege og fått stilt noen diagnose på dine smerter. Det er svært viktig, for smerter kan i noen tilfeller være tegn på alvorlig sykdom.

Det er nå selvfølgelig IKKE slik at jeg tenker at du har det, men jeg bare forklarer årsaken til at jeg ikke kan uttale meg om en behandling virker, når jeg ikke vet hva du behandler. Og siden du er rimelig voksen, 68 år, så vet vi at sykdom faktisk oppstår med økende frekvens med økende alder, så varige smerter bør alltid legeundersøkes, for å stille diagnoser og utelukke alvorlig sykdom. Å bare sette igang med trykkbølgebehandling uten å vite hva som behandles, hva smerten skyldes, er ihvertfall ikke riktig, men jeg vet jo ikke om det er tilfellet for deg. Det var bare siden du ikke nevnte noen diagnose her, at jeg begynte å lure på om du kanskje ikke har vært hos legen og ikke fått stilt noen diagnose.

Forøvrig kan jeg jo også generelt legge til, at en annen måte å få svar på om denne behandlingen hjelper, er at du må legge merke til om du blir litt bedre etterhvert, for hver behandling.
Det kan tyde på at behandlingen virker, men faktisk er bedring langt fra noe bevis på at behandlingen virker, for det kan jo være tiden alene som gir deg bedringen, det ser vi veldig ofte. Og hvis vi får en eller annen behandling mens tiden går, så er det veldig lett å tenke at det er behandlingen som virker, men det kan altså være en feilslutning.

Alt i alt så håper jeg at jeg har fått forklart deg hvorfor jeg ikke kan gi deg noe svar her, og at du har fått et råd om å sørge for å få stilt en diagnose hos legen din. Lykke til og god bedring uansett!