Lungefibrose og transplantasjon

Spørsmål

Min mor er 69 år og lider av lungefibrose. I løpet av siste 1 1/2 år er hun blitt merkbart dårligere, idet hun nå må bruke oksygen og kortison. Hun har også hjerteproblemer som skyldes lungesykdommen. Hun bor i Ørebro og får god oppfølging der, men behandlingen er kun lindrende. Vi har fått vite at det ikke er mulig å utføre lungetransplantasjon fordi hun er for gammel/svak. Idag orker hun bare å gå korte strekninger (10-20 m) av gangen. Mitt spørsmål er: Kan det tenkes at det likevel kunne være mulig med transplantasjon som en siste utvei hvis hun kom til f.eks. et privat sykehus i utlandet og inngrepet ble betalt av oss privat? Finnes det statistikk som kan indikere mulighetene for å klare en transplantasjon i hennes tilstand?

Kvinne, 69 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei! Transplantasjon av organer krever et stort serviceapparat, og denne virksomheten egner seg derfor ikke så godt for privatsykehus. Der finnes nok allikevel muligheter ute i verden, men det er noen sentrale problemer knyttet til lungetransplantasjon som gjør at slik behandling ikke egner seg så godt for private sykehus. Noen av de viktigste er nevnt nedenfor.

Først og fremst må det vurderes om pasienten er operabel. Med dette menes det at pasienten har tilfredsstillende almenntilstand og ikke har vesentlige tilleggssykdommer slik at han/hun kan tåle dette store inngrepet. Ved uttalt reduksjon i almenntilstand vil det være etisk vanskelig å forsvare transplantasjon. Det er ikke sikkert at vurderingen av nettopp dette blir bedre dersom behandlingen er kostbar og man betaler det selv. Dernest må pasienten ha mental helse til å gjennomgå det avanserte behandlingsopplegget. Vevstypen til donorlungen må passe med pasientens (mottagerens) vevstype. Dette kan være et betydelig problem, og kan føre til at pasienter som er klarert for transplantasjon i noen tilfeller må vente i lang tid før man finner en lunge som passer. Dette gjør at transplantasjon på sykehus i andre verdensdeler blir vanskelig å gjennomføre uten at man flytter dit for en periode.

I deres tilfelle er det vanskelig å uttale seg om mulighetene. Almenntilstanden spiller inn. Det samme gjør grad av hjertesykdom og eventuell utbredelse av åreforkalkning samt andre forhold. Pasienten må overhodet ikke røyke. Her er en lenke til Mayo-klinikken i USA hvor dere kan lese mer om lungetransplantasjon:
http://www.mayoclinic.com/health/lung-transplant/HB00046

Når det gjelder lungetransplantasjon på pasienter over 60 år så foreligger det en nylig publisert studie fra USA hvor man har sett på nettopp dette. Denne studien viste at pasienter over 60 år også hadde akseptable resultater med hensyn på overlevelse forutsatt at man ikke transplanterte pasienter som hadde for mye tilleggsykdommer (Smith PW et al. Lung transplantation in patients 60 years and older: results, complications, and outcomes. Ann Thorac Surg. 2006 Nov82(5):1835-41).

Et sentralt spørsmål i deres tilfelle blir på hvilket nivå pasienten er blitt vurdert. Det er fullt mulig å be om en vurdering fra en annen spesialist eller annen avdeling, såkalt ”second opinion”. Hun bør ha blitt vurdert av lungespesialist på et universitetssykehus.

Håper at dette svaret var til hjelp.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-