Ettervirkninger av kreftbehandling

Spørsmål

Jeg har startet en spørsmålsrunde på intern fb side- fatigue etter kreftbehandling- vedr. Melkesyreopphopning forb med skigåing og øvrig aktivitet som aldri kom, Før cellegift, hetpceptinbeh og stråling. Hva er årsaken? Er både nyre og lever skadet etter de harde behandlingene, slik at de ikke klarer å skille ut melkesyra? Eller er blodtilførsel skadet, så man ikke får nok oksygen under vanlig aktivitet som tidligere? Mange har dette, etter spørsmål fra meg og det kan vare i mange år. Formstigning får man heller ikke.

Svar

Hei.

Du merker altså at du lettere får opphopning av melkesyre i muskulatur ved fysisk aktivitet, etter kreftbehandlingen du gjennomgikk. Årsaken til melkesyreopphopning er generelt at vi jobbe anaerobt, dvs holder på med en fysisk aktivitet som gjør oss anpustne. Da greier ikke kroppen å kvitte seg med melkesyre like fort som den blir produsert, og den hoper seg opp i musklene. Jobber vi aerobt, dvs i "snakke-tempo", som gåing, lett jogging m.v., så får vi ikke noen melkesyreopphopning. Denne laktat-terskelen som det kalles, er avhengig av fysisk form og av hvilke verdier man har i antall liter oksygen pr kilo kroppsvekt pr minutt, altså kroppens evne til å omsette oksygen i muskelvevet. Det er et objektivt tall på "formen", og det er det man trener opp med kondisjonstrening. Høyere tall i liter oksygen / kg kroppsvekt / minutt betyr at man kan yte mer, f.eks. løpe fortere, UTEN å få melkesyreopphopning.

Det å oppleve at man lettere får melkesyreopphopning betyr da vanligvis at "formen" er dårligere, dvs at en har fått et lavere tall på dette med maksimalt antall liter oksygen pr kg kroppsvekt pr minutt.

Hvorfor du har fått det etter kreftbehandlingen kan jeg ikke si noe sikkert om, men det kan vel gjerne være flere faktorer: Kanskje det ligger på cellenivå, kroppens evne til å omsette oksygen i muskler, kanskje det ligger på kapillærnivå (de små hårrørsårene som fører blod til muskelcellene), og kanskje det har med leverens evne til å eliminere melkesyre. (leveren er viktigere enn nyrene i den prosessen), og kanskje der er elementer av alle disse forklaringene? Kan du ha trent mindre under kreftsykdommen, og fått dårligere form av den grunn, og derved lavere melkesyreterskel?

Uansett så blir løsningen, når en tenker rent på praktisk på dette, å gjøre det en kan for å bedre kondisjonen / formen, dvs å få økt melkesyreterskelen = å øke verdien for antall liter oksygen / kg kroppsvekt / minutt. Den mest effektive måten å oppnå det på, uansett årsak til dårligere form, er typisk intervalltrening, helst "4x4"-metoden, med 4 minutter rolig aktivitet, så 4 minutter med svært høy intensitet (90% av maks puls), gjentatt fire ganger. Dette bør ideelt gjøre 2-3 ganger i uken. Det er den klart mest effektive måten å heve laktatterskelen på. Benytter du deg av denne, har du egentlig praktisk sett ikke noe igjen for å søke etter de svarene du spør om her, selv om det selvfølgelig er veldig interessant å lure på årsaker. De effektive mottiltak, hva du kan gjøre for å bedre det, blir jo slik jeg ser det så mye mer interessant og viktig, og da har du dette treningsprinsippet jeg her forklarer.

Ha det bra.