Angst, panikk og søvnforstyrrelse

Spørsmål

Hatt envanskelig barndom og utsatt for psykisk og fysisk vold oppover. Innlagt for en del år siden, ble diagnostisert med alvorlig sinnslidelse og innlagt i mange år og gikk på mange antipsykotika og diverse. Har siden sluttet på så og si alt og har ikke hatt kontakt med psykiatrien på et par år. Ny beh mener jeg er feildiagnosert og heller mer mot ptsd. Sliter en del med angst for det meste egentlig og ganske flink til å katastrofetenke som jeg har gjort i hele oppveksten egentlig. Søvnvansker har også vært et problem siden jeg var barn. Noen ganger er det veldig ille så fikk en del medisiner som innlagt for å gjøre meg trøtt på kvelden i tillegg til innsovning. Siden dette alltid har vært et problem og noen ganger forverrer seg så testet har jeg ut ganske sterke sovetabletter de periodene. Bl.a prøvd heminevrin(?) 600mg og mogadon 5 mg men disse har ikke hjulpet.

De siste par mnd har jeg vært utsatt for svært mye stress og sovet mellom 2-5 t pr natt i denne perioden. Vært symptfri for psykose i over halvannet år men etter en ekstremt stressfull dag og personer som enda utsetter for "psykisk vold" samt svært lite søvn så opplevde jeg igjen psykosesympt. Men kun den ene gangen og ikke hatt noe mer etter det. Sover generelt ikke på dagtid men prøvd å hvile tre ganger de siste to ukene. Sover ikke mer enn en halvtime pga flashback og vonde følelser. Angst for å sove for tiden så sovner som regel veldig seint og våkner ofte etter noen timer, gjerne før klokka i total panikk. Hatt konstant angstfølelse de siste månedene som går over i panikkangst noen ganger. Er så fortvilet nå at skulle få prøve dbl dose mogadon. Første natt jeg prøver det men våknet etter litt over tre timer igjen og kjenner bare på angst. Rimelig desperat og vet ikke hva jeg skal gjøre. Har prøvd ut masse alternative metoder for å bedre søvn i løpet av årene men ingenting har nyttet. Blir bare mer og mer nedfor. Hva kan jeg gjøre? Rådvill og på kanten akkurat nå.

Svar

Hei,

så flott at du tar kontakt! Det du beskriver høres ut som et liv med mange vansker og smerter som tydeligvis andre har påført deg siden du beskriver at du har allerede hatt det vanskelig i barndommen.

Når et menneske er utsatt for psykisk og/eller fysisk vol over tid - slik du beskriver at du har vært - er det ganske vanlig å få både symptomer på angst / panikk og søvnproblemer.
På det ytterste kan en slik situasjon over tid også føre til psykosesymptomer.
Med andre ord tyder mye på at symptomene du lider av kan ha en sammenheng med volden du var og er utsatt for.

Det som bekymrer meg er at du skriver at det fortsatt er "personer som enda utsetter for "psykisk vold" i livet ditt. Som regel øker en slik situasjon kroppens stress-nivå. Dermed øker også utskillelsen av stress-hormoner. Når det er mye stress-hormoner i blodet fører det ofte til søvnproblemer siden stress-hormonene motvirker kroppens naturlige søvnhormon.
I tillegg skriver du at du har mye stress, noe som vanligvis forverrer symptomatikken når det gjelder søvn.
Pasienter som tidligere har hatt psykose har dessuten ofte en økt sårbarhet for stress slik at stress kan fremkalle nye psykose-symptomer. Psykose-symptomer kan bli borte igjen når stress-nivået synker.

Du beskriver at du har flashbacks, noe som kan være en pekepinn i retning mulig PTSD. Det er dog ikke mulig å stille en diagnose over nettet siden slike diagnoser krever grundig og nøyaktig utredning.
Etter det du skriver (siden du skriver både at du "ikke har hatt kontakt med psykiatrien på et år" samtidig som du skriver at "ny behandler mener jeg er feildiagnostisert og heller mer mot PTSD") er jeg usikker om du er i utrednings-/behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten eller ikke.
Jeg vil anse det som meget viktig i din situasjon at du får en grundig utredning slik at du får en riktig diagnose.

Det finnes behandlingsmetoder (innenfor spesialisthelsetjenesten) som kan hjelpe deg med symptomene du har, slik at jeg ville anbefale deg å ta dette opp med behandleren din.
Like viktig er det dog at du kommer deg bort fra personene som du beskriver fortsatt utsetter deg for "psykisk vold".
Dessverre går du ikke inn på hva og hvordan du er utsatt for psykisk vold per i dag, men skulle det være innenfor dine egne fire vegger ville jeg anbefale deg å komme deg bort derfra og å finne et trygt og sikkert sted å bo. I første omgang kan det være familie / slektninger eller venner som kan muligens gi deg en midlertidig bopel. Skulle det være vanskelig for deg å få til ville jeg anbefale deg å henvende deg til et krisesenter.

Jeg ønsker deg det beste på veien videre og god bedring!