Trygderettigheter

Trygderettigheter
Folketrygden dekker alle utgifter til midlertidige og varige brystproteser, og utgifter til rekonstruksjon av brystet.

Trygdekontoret dekker også alle utgifter til fysikalsk behandling etter en brystkreftoperasjon.

Dersom man får plager med væskeansamling (lymfødem) i armen, låner Folketrygden ut et spesielt apparat (en pulsator) mot et mindre depositum. Fysikalsk behandling for disse plagene dekkes også.

Den Norske Kreftforening har laget en brosjyre -Hjelp til kreftpasienter- som gir god informasjon om hvilke rettigheter du har og hvilke hjelpemidler og stønader du kan søke om. Brosjyren er gratis og fås ved henvendelse til Den Norske Kreftforening.