Håp for Alzheimerpasienter?

En liten men interessant studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Neurology, kan kanskje gi håp for Alzheimerpasienter i framtiden. Forskere i USA har tatt tak i en teori om årsaken til Alzheimer. Tanken er at sykdommen delvis kan skyldes at væsken som ligger rundt hjernen (cerebrospinalvæsken), ikke sirkuleres godt nok, ifølge BBC News.

Studien ble utført på pasienter med diagnosen -hydrocephalus-, eller vannhode. Totalt 23 pasienter deltok i undersøkelsen, der 12 fikk operert inn et dren for å minke trykket i hjernen. Forskningslederen, dr. Gerald Silverberg ved Stanford University, uttalte at han sammen med de andre forskerne vurderte om det kunne være en sammenheng mellom Alzheimer og dårlig sirkulasjon av cerebralspinalvæsken, på samme måten som ved vannhode, selv om dette er to ulike diagnoser.

Drenasje
Forskerne tenker seg at opphopning av cerebrospinalvæske i kamre i hjernen, kan føre til økt trykk som igjen klemmer på vev i hjernen. En følge av dette vil være lav blodforsyning til deler av hjernen og dermed celledød slik en ser ved alzheimers sykdom. Det er dette som skjer ved diagnosen hydrocephalus, eller vannhode.

Forskerne tror at man kan møte problemet ved å drenere cerebrospinalvæsken fra hjernen og til andre deler av kroppen ved hjelp av et spesialdren som opereres inn. Teknikken ble første gang prøvd ut i 1960- årene, men ble forlatt på grunn av de store bivirkningene som fulgte i kjølvannet av metoden. Nå har forskere fra tre ulike forskningssentre vurdert metoden på nytt.

Ennå uvisst
Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner på bakgrunn av slike små studier, både fordi de er for små og fordi man trenger videre undersøkelser for å vurdere resultatene grundigere.