- Extreme makeover en dårlig ide

Det er ikke alltid at forandring fryder. Norske plastikk-kirurger synes at en norsk versjon av programmet extreme makeover er en ekstremt dårlig idé.

Norske plastikk-kirurger har sendt ut denne pressemeldingen i forbindelse med at TV Norge planlegger å lage en norsk versjon av det amerikanske -reality--programmet -Extreme makeover-:

Norsk plastikkirurgsk Forening (NPE) og underforeningen Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) vil med dette gi uttrykk for at vi synes dette er en meget dårlig ide.

Konseptet med å legge en pasient i 8-10-12 timers narkose er i seg selv betenkelig fra et medisinsk synspunkt. Så lang narkosetid vil selv hos en frisk person medføre en øket risiko for komplikasjoner som bl.a. blodpropp og luftveisproblemer. Dette mener vi er uakseptabelt når grunnen for operasjonen er av kosmetisk karakter, og ikke begrunnet i medisinske forhold.

Plastisk kirurgi herunder også den estetiske plastiske kirurgi, er en del av medisinsk virksomhet og dette hører ikke hjemme i underholdningsbransjen. Pasienter som oppsøker plastisk kirurg for å rette på lyter og skavanker som de selv opplever som problematiske, fortjener å bli møtt med respekt og å bli behandlet seriøst av en spesialist som tar deres problemer på alvor. Avgjørelsen om hvorvidt det er fornuftlig å utføre et inngrep eller ikke, bør tas etter moden overveielse og i samråd mellom plastisk kirurg og pasient. Det er den plastiske kirurgs ansvar å si nei til å utføre en operasjon dersom han etter en totalvurdering ikke tror pasienten vil være tjent med denne.

Et slikt program vil lett skape urealistiske forventninger og kunne bidra til at spesielt unge og usikre personer blir påført ekstra problemer med hensyn til eget selvbilde. Vi oppfatter hele programkonseptet som uetisk. Vi er bekymret for de pasienter som evt. skal delta.

Leder i Norsk plastikk kirurgisk forening overlege Knut Skolleborg, forventer at ingen godkjente spesialister i plastisk kirurgi deltar i et slikt program.