Trøtt og slapp - for mye Kalk i blodet?

Norske kirurger har vist at en operasjon i biskjoldbruskkjertelen kan senke forhøyet kalkverdi i blodet og fri fra pasienten fra plagsomme symptomer.

Mange personer sliter daglig med en unormal trøtthet og slapphet. Noen av disse har trolig en tilstand som kan rettes på og gi dem et nytt liv. Forhøyet kalsiumverdi i blodet kan være årsaken til slike plager og behandlingen er i teorien enkel. Å stille diagnosen er derimot vanskelig, hvis legen din ikke tenker på muligheten. Dessverre har diagnosen ikke vært så godt kjent blant norske leger tidligere. En artikkel om lidelsen publisert av norske kirurger kan kanskje rette på dette.

Først litt fysiologi
(Fysiologi er læren om funksjoner i den levende kroppen og de fysiske og kjemiske prosessene som hører til dette) Kalk eller kalsium er et viktig stoff i kroppen. Fra baksiden av melkekartongen vet de fleste at kalk er viktig for tenner og skjelett, spesielt i oppveksten og hos de eldre.

Kalsium finner man i store mengder i melk, men grønne grønnsaker (spesielt brokkoli og spinat) og sjømat er også viktige kilder til dette grunnstoffet. Kalsium har også mange andre funksjoner i kroppen og er et stoff mennesket ikke kan klare seg uten.

Men som med alle andre ting: for mye eller for lite er like galt. For å holde nivået av kalsium på akkurat riktig nivå bruker kroppen blant annet vitamin D og et hormon fra biskjoldbruskkjertelen som kalles parathyroideahormon eller parathormon. Biskjoldbruskkjertelen eller parathyroidea er egentlig 4 små kjertler som vanligvis ligger på halsen, på baksiden av den -vanlige- skjoldbruskkjertelen.

Kalsiumverdiene i blodet skal normalt ligge mellom 2.2 og 2.6 mmol/liter. En verdi over 3.0 i kalsiumverdi er en kraftig forhøyet verdi. Slike verdier kan være livstruende hvis de ikke behandles korrekt i sykehus. Verdier mellom 2.6 og 3.0 kalles -mild hyperkalsemi-.

Trøtt og slapp?
Det pussige med kalsiumnivået i blodet er at det kan utløse mange forskjellige slags symptomer hvis det ligger utenom normalområdet. Et for høyt kalsiumnivå kan gi meget diffuse symptomer som for eksempel:

-trøtthet
-slapphet
-kraftløshet
-depresjon
-psykose
-smerter i magen
-smerter i skjelettet
-Høyt blodtrykk og problemer med hyppig vannlating er også vanlige plager.

Mange pasienter sliter med symptomer som disse i varierende grad, og selv om ikke alle har målbare sykdommer er det sannsynlig at en del med diffuse symptomer kan ha en feil i kalsiumstoffskiftet sitt.
Kunnskapen om kalsiumforstyrrelser er trolig for lite utbredt blant allmennleger, og da symptomene kan være svært vage og diffuse kan ikke legen stille denne diagnosen med mindre kalsiumnivået måles.

Og årsaken er?Det finnes svært mange årsaker til at kalsium stiger over de normale verdiene. Imidlertid er de to vanligste:

1) Ondartet sykdom eller såkalt primær hyperparathyroidisme (PHPT). Ved ondartete sykdommer kan spredning til skjelettet føre til frigjøring av kalk og derved en forhøyet kalsiumverdi i blodet.

2) Den andre årsaken er mer godartet: små kuler eller godartede svulster i biskjoldbruskkjertlene fører til økt dannelse av parathyroideahormonet (PTH). Dette fører igjen til forhøyet kalsium i blodet.

Medikamenter, nyresykdommer, sarkoidose, myelomatose eller forhøyet stoffskifte kan også føre til unormale kalsiumverdier.

Norske kirurgerHøsten 2000 publiserte kirurger fra Vestfold Sentralsykehus med kirurg Eldar Normann i spissen informasjon om en rekke pasienter som ble operert for PHPT på grunn av godartede svulster i biskjoldbruskkjertlene. Det har tidligere vært uenighet om nytten av kirurgi på disse pasientene, men det viser seg at kalsiumverdiene kunne normaliseres og man vet ut fra dette og andre studier at pasientens symptomer bedres markert når disse verdiene ligger innenfor normalområdet. Publikasjonen vakte internasjonal oppsikt. I Norge har man relativt liten erfaring med kirurgi da kun 2-3 sykehus har operert flere enn 10 pasienter i året med slike godartede svulster.

En skjult sykdomDet er ikke usannsynlig at en del pasienter med diagnosene fibromyalgi, depresjon, trøtthetssyndrom eller diffuse smerter kan ha en forstyrrelse i kalsiumstoffskiftet som årsak. Det er trolig 20-30 personer pr 100.000 som har PHPT i en eller annen grad. En allmennlege vil måtte undersøke 100 voksne pasienter med kalsiummålinger før han finner en med forhøyede verdier.

Diagnosen stilles ved blodprøver; kalsium og PTH måles i blodet, gjerne 3 ganger i forskjellige uker for å sikre at verdiene er korrekte. Kalsiumverdiene må justeres i forhold til nivået av protein i blodet, og det er naturlig at legen din også tar en del andre blodprøver og undersøkelser for å utelukke andre årsaker til forhøyet kalk i blodet.

Forhøyet kalsiumverdi i blodet KAN være årsaken til dine diffuse symptomer, og viser det seg at du har PHPT kan dette behandles og kanskje fjerne mange av dine plagsomme symptomer.