Tics og Tourette syndrom

Definisjon

Tilstandene er sammensatte og domineres av en eller annen form for tics. Tics er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske muskelbevegelser eller plutselige, ikke tilsiktede lyder. Vanlige tics er blunking, hodebevegelser, ansiktsgrimaser og skuldertrekninger. Vi skiller mellom forbigående tics og kroniske motoriske eller vokale tics. Også her ser en tics av varierende omfang og varighet. Barn med Tourette syndrom har sammensatte tics der lyder og bevegelse ofte kombineres. Tilstanden har vanligvis periodisk forløp, der symptomene kan komme og gå.

Ved Tourette syndrom ser en ofte at tics går sammen med
oppmerksomhetsforstyrrelse og uro/hyperaktivitet, utviklingsforstyrrelser (dysleksi etc), tvangsfenomener, atferdsvansker og andre psykiatriske symptomer som for eksempel angst.

Forekomst

ca 1 pr 1000. Der er glidende overganger fra frisk til syk, og varierende tall er oppgitt.

Årsaker

Årsakene er sammensatte, men en må regne med at genetiske og biologiske årsaker spiller en sentral rolle. Forhold i miljøet kan for mange avgjøre i hvilken grad symptomene kommer til uttrykk.

Behandling

Miljøtiltak

  • Å leve et regelmessig liv med gode søvnvaner vil ofte være generelt forebyggende for forverring eller tilbakefall. Informasjon om tilstanden til barnet/familien/skolen/barnehagen kan være avgjørende for at disse barna skal bli forstått av sine omgivelser.
  • Endringer i miljøet som kan hjelpe barnet til enklere å leve med sine tics.
  • Å skjerme barnet for situasjoner der tics erfaringsmessig blir ekstra plagsomme.

Medikamentell behandling er aktuelt for mange. Ulike medikamenter kan ha effekt på tics, blant annet klonidin, haloperidol, pimozid. Ofte kreves en viss utprøving for å finne rett medikament, og for å unngå bivirkninger.

Prognose

Enkle tics er ofte forbigående. Tourette syndrom har vanligvis et svingende forløp med stor variasjon i symptomer over tid.
Ca 1/3 blir kvitt sine plager i voksen alder. Hos enkelte kan Tourette syndrom være en kronisk invalidiserende tilstand. Effekten av medikamenter er varierende fra barn til barn.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Start videokonsultasjon
Leger på vakt
Harald Dobloug
Ledig nå
Ishita Barua
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen