Svikt i binyrebarken

Medisinsk betegnelse: Binyrebarksuffisiens.

ÅrsakerPrimær svikt i binyrebarken vil si at selve binyrebarken fungerer dårlig. Tilstanden kalles Addisons sykdom. Årsaken kan være at kroppens immunsystem begynner å lage antistoffer mot binyrebarken. Svikten kan også skyldes tuberkulose, blødning eller svulst i binyren eller manglende blodforsyning til binyren. Addisons sykdom er relativt sjelden.

Sekundær svikt i binyrebarken vil si at hormonproduksjonen i binyrebarken avtar til tross for at binyrebarken selv er frisk. Årsaken kan være sykdom i ett av kontrollsentrene som regulerer binyrebarken (hypofysen og et senter i hjernen). Årsaken kan også være langvarig behandling med stoffer som påvirker binyrebarken, for eksempel glukokortikoider. Glukokortikoidbehandling er den vanligste årsaken til binyrebarksvikt.

SykdomstegnSymptomene kommer gradvis. Kraftløshet, apati og depresjon, mangel på appetitt og vekttap er vanlig. Andre tegn er magesmerter, tap av menstruasjonen og mørke flekker og striper i munnslimhinnen, på hendene, i bøyefurer på bein og armer og i nye arr. Blodtrykket er lavt.

BehandlingVidere undersøkelser hos lege er nødvendig. Behandlingen består i tilførsel av glukokortikoider.