Sosial fobi

Er du redd for å bli vurdert, tåler du ikke kritikk? Finner du stadig på unnskyldninger når du bes ut på sosiale begivenheter fordi du av erfaring vet at du vil rødme, stamme, føle deg liten og dum?

Hva er sosial fobi?Dette er fobier som omfatter frykt for å bli kritisk gransket av andre, som fører til at du unngår sosiale situasjoner. Du er redd for å tiltrekke deg andres oppmerksomhet. Mange har lav selvfølelse og er overdrevent redd for kritikk. Det er også typisk at man stiller svært høye krav til seg selv.

Angsten kan føre til at du opplever plager som rødming, skjelving på hendene, kvalme eller trang til å gå på toalettet og noen ganger vil den som har angst tro at det er disse tingene som er det egentlige problemet. Dersom plagene blir sterke nok, kan man også få panikkanfall i sosiale situasjoner.

Sosial fobi vil ofte føre til betydelig redusert evne til å fungere på skole, i arbeid og i forhold til familie og venner.

Hvor kan du få hjelp?Det er naturlig å kontakte lege for slike plager dersom de medfører at du ikke fungerer slik du ønsker i ulike sosiale sammenhenger. Mange med en slik lidelse vil ha vanskelig for å fortelle om sine plager, men det er viktig å våge å fortelle om det slik at du kan få hjelp til å få det bedre. De som har de største plagene bør henvises videre til spesialist.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva slags behandling finnes?Det finnes en rekke ulike måter å behandle sosial fobi på. Hvilken behandling du tilbys vil ofte avhenge av hvem som står for behandlingen.

Noen hovedlinjer i behandlingen:

-Samtalebehandling med mye støtte og fokus på hvordan du kan takle vanskelige situasjoner bedre.

-Sosial ferdighetstrening som særlig egner seg for de som er usikre på hvordan de skal oppføre seg i ulike sosiale sammenhenger.

-Eksponeringsterapi som består i å utsette seg for de situasjoner som føles ubehagelige. Etter hvert som du ser at du faktisk kan mestre en del situasjoner, vil angsten kunne avta. Denne behandlingsformen kan være vanskeligere å få til å fungere for sosial fobi enn for agorafobi og spesifikke fobier.

-Kognitiv atferdsterapi består i å hjelpe med å endre måten å tenke på. Særlig er man opptatt av å endre negative tanker som kommer automatisk, ofte uten at du er klar over det. For eksempel kan du lære deg å unngå å tolke alle signaler fra andre som uttrykk for at de ikke liker deg.

-Avspenningsøvelser du kan bruke i sosiale situasjoner hvor angsten er stor.

-Medikamentell behandling. Det finnes flere ulike typer medikamenter som kan være aktuelle, men hvilke medikamenter man eventuelt skal bruke i behandling av sosial fobi er omdiskutert. Man må bl.a. vurdere mulige bivirkninger og fare for avhengighet mot eventuell nytteverdi. Det kan være aktuelt å prøve et av de vanlige midlene mot depresjon (SSRI).

Ofte vil behandlingen bestå i at man kombinerer flere av disse tingene tilpasset den enkelte.

Oppdatert 27.04.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
ICD 10