Slik måler du barnets temperatur

Har barnet fått feber? Det er lett å gjøre feil når du skal måle kroppstemperaturen.

Av Anne Lindboe, barnelege

Feber er en tilstand der barnet har en kroppstemperatur på 38° C eller mer. Den vanligste årsaken til feber er infeksjoner. Som regel er det snakk om virusinfeksjoner, men det kan også være en bakterieinfeksjon som må behandles med antibiotika.

Barn under 4 år får ofte høy feber, 39,0–40,5° C, selv ved ufarlige infeksjoner. Feber i seg selv er ikke farlig og sier som regel lite om hvor alvorlig sykt barnet er. Det er like viktig å vurdere barnets allmenntilstand: Hvis barnet er svært slapt, virker sløvt eller apatisk, har dårlig appetitt, drikker og tisser lite, eller har utslett, bør man oppsøke lege. Det samme gjelder hvis feberen overstiger 40,5° C. Når barn under 3 måneder får feber, skal man imidlertid alltid oppsøke lege, fordi feber hos så små barn oftere kan være tegn på alvorlig sykdom.

Å måle kroppstemperaturen er vanskelig, og uriktige eller unøyaktige måleteknikker kan føre til at man måler for lav temperatur. Slik gjør du det:

RektalmålingDet beste stedet å måle på er i endetarmen, ved en såkalt rektalmåling. En rektalmåling gir et sikkert resultat, men metoden kan være ubehagelig for barnet. Man bruker et lite digitalt termometer (fås kjøpt på apoteket), fører det inn i termometerbeskyttelsen og påfører litt vaselin på tuppen.
•Legg barnet på ryggen og løft barnets ben i været.
•Før spissen på termometeret 1–2 cm inn i endetarmen.
•Les av temperaturen etter at målingen er ferdig (termometeret begynner å pipe).

Metoden anbefales spesielt for de minste barna (under tre år).

Måling i øretÅ måle kroppstemperaturen ved hjelp at et øretermometer er den aller enkleste metoden. En øremåling går svært raskt og er lite ubehagelig for barnet, men den er mye mindre pålitelig enn en rektalmåling. Selve målingen foregår ved at apparatet sender infrarøde stråler inn gjennom øregangen og måler temperaturen på trommehinna. Barnets øregang er trang og kurvet, så for å unngå å måle feil, kan man ved hjelp av et par-tre enkle knep få en bedre måling:
•Dra barnets øre forsiktig opp- og bakover, slik at den ytterste delen av øregangen rettes ut.
•Før termometerspissen godt inn i øreåpningen før du måler.
•Mål flere ganger, gjerne i begge ører, for å se om du får omtrent samme temperatur. Hvis måleresultatene varierer for mye, bør temperaturen måles rektalt.

Et øretermometer viser ca 0,5° C for lite, så man må legge en halv grad til måleresultatet. En målt temperatur på for eksempel 37,5° C betyr altså at den faktiske kroppstemperaturen er ca 38,0° C, det vil si at barnet har feber.

Øremålinger er utsatt også for andre feilkilder, og en av de viktigste kan være temperaturen i miljøet som målingen gjøres i. Har barnet hatt øret mot en varm pute like før målingen, kan resultatet være for høyt, og hvis målingen gjøres i et kaldt rom, eller hvis for eksempel barnet nettopp er kommet inn fra kulden, kan man måle for lav temperatur. Videre kan mye ørevoks føre til uriktige målinger. Metoden er unøyaktig, og bør ikke brukes, hvis du tror at barnet kan ha ørebetennelse.

Måling i munnenKroppstemperaturen kan også måles i munnen, men metoden er ikke så sikker som en rektalmåling (se over). Metoden anbefales ikke for små barn, som er urolige og som kan finne på å bite i termometeret. Av hygieniske grunner bør man bruke termometerbeskyttelse.
•Legg termoterspissen under barnets tunge, og sørg for at munnen er lukket under målingen
•Les av temperaturen etter at målingen er ferdig (termometeret begynner å pipe).

Måling i munnen viser ca 0,5° C for lite, så man må legge en halv grad til måleresultatet. En målt temperatur på for eksempel 37,5° C betyr det at den reelle kroppstemperaturen ligger på rundt 38,0° C, det vil si at barnet har feber.

Måling i armhulenDet er også mulig å måle temperaturen i armhulen. Dette er den minst pålitelige metoden, og den anbefales ikke for små barn.
•Legg termometerspissen godt inn i barnets armhule, og sørg for at barnet ikke strekker armen ut eller oppover.
•Det vil ta noe lenger tid før målinger er ferdig og resultatet kan leses av.

Måling i armhulen kan vise opp til 1,0° C for lite, slik at man må legge en grad til måleresultatet. Måler du for eksempel 37,0° C betyr det at den faktiske kroppstemperaturen kan være ca 38,0° C.

Gode feberrådHvis barnet ellers er i god form, er det ikke nødvendig å behandle feberen. Husk å gi barnet nok å drikke, og kontrollmål temperaturen med jevne mellomrom. Hold barnet under oppsikt, og se til det minst to ganger i løpet av natta for å forvisse deg om at barnet ikke blir dårligere. Det er også en fordel å ha det litt kjølig i rommet. Barnet skal ha lite klær og sengetøy, men selvfølgelig ikke så lite at det fryser.

Hvis du føler at barnet blir verre, eller hvis feberen har vart i over fire dager, bør du kontakte lege.

Hvis barnet har nedsatt allmenntilstand, uavhengig av grad av feber, og ved feber over 40,0° C, bør man gi febernedsettende medisiner. Dette bør også gjøres hvis barnet har hatt feberkramper tidligere. Paracetamol er førstevalget fordi det har lite bivirkninger, og barn i alle aldersgrupper (inkludert spedbarn) tolererer denne medisinen godt. Paracetamol kan gies i flytende form (mikstur), som stikkpiller eller som vanlige tabletter. Følg doseringsanvisningen på pakningen nøye.