Skrumplever (cirrhose)

Det har vært en økning i antall sykehusinnleggelser for alkoholrelatert levercirrhose de siste 10 årene.

HØYT INNTAK AV ALKOHOL: Rundt 1,5 prosent av befolkningen vil utvikle skrumplever i løpet av livet. Foto: Scanpix
HØYT INNTAK AV ALKOHOL: Rundt 1,5 prosent av befolkningen vil utvikle skrumplever i løpet av livet. Foto: Scanpix Vis mer

Skrumplever betyr at leveren er alvorlig skadet ved at mye av leverens vanlige vev er erstattet med bindevev og dermed ikke klarer å gjøre de oppgavene i kroppen som den skal.

Mer enn halvparten av alle tilfeller skyldes langvarig og høyt inntak av alkohol, men det finnes også andre årsaker som for eksempel kronisk virusinfeksjon og visse immunologiske sykdommer. Langvarig overvekt med ledsagende fettlever kan også i sjeldne tilfeller gi opphav til skrumplever.

– Rundt 1,5 prosent av befolkningen vil utvikle skrumplever i løpet av livet. Sannsynligvis er dette tallet økende, som følge av et stadig høyere alkoholinntak i befolkningen.

Dette opplyser John Willy Haukeland, overlege ved Gastromedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus (OUS) Ullevål, til Lommelegen.no.

– I 2011 var det en økning i antall sykehusinnleggelser for alkoholrelatert levercirrhose. Hvordan er det med sykehusinnleggelser nå?

– Det er mye som tyder på at det har vært en økning. Kanskje dobbelt så mye som de siste 10 årene. Vi har enormt masse å gjøre, påpeker Haukeland.

LES OGSÅ: – Jeg drikker en flaske rødvin hver kveld

Kraftig økning i skrumplever

Ifølge tall Lommelegen.no har fått fra Norsk pasientregister (NPR), var det totalt 1199 sykehusinnleggelser i 2014 med alkoholisk cirrhose i lever. Antallet er basert på innleggelser, ikke antallet pasienter, med skrumplever som hoved- eller bidiagnose. Tallene baserer seg på innrapportert aktivitet fra sykehusene.

I 2014 var det 372 menn og 182 kvinner som hadde opphold ved norske somatiske sykehus med innrapportert hoved- eller bitilstand alkoholisk cirrhose i lever. Sammenligner man antall opphold ved norske somatiske sykehus med innrapportert hoved- eller bitilstand alkoholisk cirrhose i lever, var det totalt 691 opphold i 2001 og totalt 1199 opphold i 2014.

Det er rekordmange menn som har skrumplever nå sammenlignet med 2001. I 2001 ble det registrert 477 menn som ble innlagt, mens i 2014 økte det til 816 menn.

Sammenligner man kvinner og antall innleggelser var det 214 kvinner i 2001 og 383 kvinner i 2014. For begge kjønn har antallet økt med 70 prosent siden 2001, ifølge Dagens Medisin.

LES OGSÅ: Har du for høye leververdier?

Tegn på skrumplever

Ifølge overlegen er det relativt sjelden at personer under 50 år rammes av skrumplever.

Symptomer på at man har fått skrumplever kan være:

  • Gul i huden og i øynene
  • Forstyrret væskebalanse
  • Blødninger fra mage og tarm
  • Dårlig helse
  • Avmagret med tap av muskulatur

– Dette er som regel åpenbare symptomer som gjør at folk føler seg syke og søker hjelp, forteller Haukeland.

– Hvordan vet man at man har skrumplever?

Disse symptomene kan gi mistanke, men diagnosen er ikke like opplagt i tidlige faser der tilstanden vanligvis ikke gir så mange symptomer. For å avklare om det foreligger skrumplever kan man analysere visse blodprøver, gjøre ultralyd eller CT-undersøkelse og noen ganger er det nødvendig å ta en vevsprøve (biopsi) av leveren, som kan vise om det er mye arrvev og endringer i vevsoppbyggingen av leveren, forklarer overlegen.

Det er også mulig å måle leverens stivhet ved hjelp av et spesielt ultralydaparat (Fibroscan). Resultatet av en slik undersøkelse kan gi en klar pekepinn på om det foreligger skrumplever eller ikke.

LES OGSÅ: Nordmenn drikker ikke mindre enn før

Så mye alkohol kan føre til skrumplever

For å få alkoholbetinget skrumplever av alkohol skal det drikkes relativt mye.

– De fleste som har alkoholbasert leverskade har drukketalkohol svarende til minst én flaske vin daglig i mange år, opplyser Haukeland.

Han understreker at det er individuelt hvorvidt man utvikler skrumplever, men tilleggsfaktoren av overvekt kan spille en viktig rolle. I tillegg er det godt dokumentert at menn tåler alkohol bedre enn kvinner. Kvinner har derfor høyere risiko for alkoholbasert leverskade enn menn ved det samme alkoholinntaket.

Ifølge tall fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) skal det være rundt 90 000 storkonsumenter i Norge.

En vanlig definisjon på storkonsument er en person som drikker mer enn 10 cl (80 gram) ren alkohol per dag i gjennomsnitt over hele året. Det vil altså si 36,5 liter ren alkohol per år.

LES OGSÅ: Er et daglig alkoholinntak skadelig?

Aldri mer drikke alkohol med skrumplever?

– Kan man aldri mer drikke alkohol hvis man får skrumplever?

– Det er helt opplagt at du ikke skal drikke hvis skrumpleveren er alkoholbetinget. Grunnregelen er: har du skrumplever, så bør du la være å drikke. Vi anbefaler også stor forsiktighet med alkoholinntak for pasienter som har skrumplever av annen årsak, understreker Haukeland.

Studier tyder på at om lag halvparten av alle personer som blir innlagt med symptomgivende leversykdom på alkoholisk grunnlag dør i løpet av ett år dersom de fortsetter å drikke. Personene som derimot slutter å drikke alkohol, har betydelig bedre leveutsikter.

– Dette viser at det aldri er for seint å stoppe, påpeker overlegen.

Har man skrumplever har man økt risiko for gallestein.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

ALLMENNLEGE

Få svar innen 3 dager for 289,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Slik reagerer skrumplever-pasienter

– Hvordan reagerer folk når de får vite at de har skrumplever?

– Når det gjelder alkoholisk leversykdom ser vi en del pasienter som er sjokkert over at de har pådratt seg leversykdom. Noen har kanskje lurt seg selv i mange år, men mange har nok trodd at det var helt uproblematisk å daglig drikke en halvflaske vin eller mer, opplyser Haukeland.

Han forteller at de fleste som blir lagt inn er interessert i å vite hva som skjer videre og få en faglig begrunnet informasjon om behandling og prognose.

– Mange er interessert i endre vanene sine, og mange klarer også å endre drikkemønsteret de hadde før de ble innlagt. Enhver lege som utreder pasienter med leversykdom, og ofte ellers også, må bruke tid på å snakke med pasientene om alkoholvanene. For noen er spesialisert rusbehandling et godt alternativ, sier Haukeland.

LEGEN SVARER: Alkoholisk leverskade